צוואה- נקודות חשובות

  1. עותקים- רחשוב להכין עותקים של הצוואה ולמסור לאנשים מהימנים כמו חבר קרוב ו/או עורך דין. יש גם אפשרות להפקיד את הצוואה המקורית  אצל הרשם לענייני ירושה.
  2. תעודה רפואית- מומלץ ביותר לערוך תעודה רפואית בסמוך לעריכת הצוואה שתאשר כיהמוריש היה כשיר בעת חתימת הצוואה. חשוב שהתעודה תוצא ביום חתימת הצוואה. בצורה שכזו תמנע התדיינות בעתיד האם הצוואהתקפה או לא מחמת כשרות המצווה.
  3. צוואה אחרונה בזמן- הצוואה האחרונה הכשרה היא הקובעת ומבטלת צוואות קודמות, אם היו כאלו. הצוואה צריכה להיות ברורה ומובנת ושאינה משתמעת לשתי פנים. צוואה חדשה הסותרת את הוראות הצוואה הקודמת הכשירה של המנוח רואים אותה כמבטלת את אותן הוראות הצוואה הקודמת.
  4. חובות עזבון- חובות המורש בעת מותו עוברות לעזבון ומחייבות את היורשים. מומלץ  כי היורשים יהיו מודעים לחובטות, ככל שקייים ולרבוע בצוואה מנגנון  לתשלום חובות העיזבון ולחלוקת ייתרת העיזבון בין היורשים רק לאחר סילוק החובות.
  5. עזבון המכיל נכס שלא ניתן לחלוקה– אם ברשות נכס שאינו ניתן לחלוקהלמשל תמונה יקרה, תכשיט וכוד' חשוב לפרט בצוואה  מי  היורש של אותו נכס. לחילופין ניתן להורות ע מכירת הנכס וחלוקת התמורה בין היורשים.
  6. חלוקה שיוויונית-  מומלץ לחלק את הנכסים באופן שיוויוני ככל שניתן.
  7. השלכות על המעורבים בשלבי הצוואה-  סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי הוראה בצוואה (למעט צוואה בעל-פה) לטובת: א. מי שערך אותה; ב. או לטובת עד לעשייתה; ג. או לטובת מי שהיה מעורב באופן אחר בעריכתה; או לטובת בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה. ולכן חשוב מאד להקפיד על כך!

אין באמור תחליף ליעוץ משפטי!

הצוואה הינה מסמך שיש בידו כדי למנוע סכסוכים ומריבות, עלותו שווה לכל נפש ולא כדאי לקחת את הסיכון שבאי עריכת צוורה. כיום יש גם אוציה למסמך חשוב נוסף שהוא "יפוי כוח מתמשך" מוזמנים להשאיר פרטים ועו"ד אסתי וייסלר תחזור אליכם בהקדם כדי שתקבלו את כל המידע הנחוץ לכם.

השארת תגובה