יפוי כוח מתמשך

באפריל 2017 חל במדינת ישראל שינוי מהותי בכל מה שקשור לשליטת האדם על חייו.

המחוקק, באמצעות תיקון שנערך בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962,  נתן לאדם הפרטי את הסמכות לקבוע איך התנהלו חייו בשעה שחלילה לא יהיה בעל היכולות הנדרשות לנהל את חייו בעצמו.

מהו יפוי כוח מתמשך?

בהתאם לתיקון לחוק, כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי  לקבוע באמצעות מסמך משפטי המכונה "יפוי כוח מתמשך", כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בהמשך חייו, כאשר יקרה מאורע המוגדר כ"חדל להבין בדבר". מדובר על נקודת זמן שבה עורך יפוי הכח המתמשך לא יוכל לטפל בעניינים שהוגדרו על ידו ביפוי כח מתמשך.

עורך יפוי כח מתמשך מכונה "ממנה " ומקבל הסמכויות נקרא  "מיופה כוח" .

תנאי קריטי לעריכת יפוי כח מתמשך הוא שהממנה בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה ויפגע כושר השיפוט שלו מכל סיבה שהיא.  למשל: תאונה, מחלות זקנה, מוגבלות נפשית,  מוגבלות שכלית וכדו'.
הדרך לקבוע את הנ"ל היא על ידי מינוי של מיופה כח שיהיה מוסמך לפעול בשמו של הממנה כאשר הממנה  לא יוכל לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו.

מה ניתן לקבוע ביפוי הכוח המתמשך?

ביפוי כוח מתמשך הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לפעול בשלושה תחומים עיקריים: אישי, רכושי ורפואי. הממנה גם רשאי לבחור האם לתת את יפוי הכח המתמשך לכל שלושת התחומים או  התחומים או רק לחלק מהם.

בנוסף ניתן למנות מיופה כח אחד או יותר וניתן אף לקבוע האם במקרה של יותר ממיופה כוח אחד יש צורך שכולם יפעלו במשותף או שכל אחד מהם יוכל לפעול בנפרד. ניתן גם לקבוע מי יכריע במקרה של מחלוקת.

המחוקק גם מאפשר לממנה למנות מיופה כוח חליפי כאשר המשמעות היא שאם מיופה הכוח לא ירצה לשמש בתפקיד או לא יוכל לשמש בתפקיד, ימונה תחתיו מיופה הכוח החליפי.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

מהם עניינים אישיים?

עניינים אישיים עוסקים בכל מה שקשור ברווחתו האישית של הממנה, למשל: האם הממנה ימשיך לגור בביתו, במוסד גריאטרי, בדיור מוגן וכדומה. כמו כן, דאגה לרווחתו האישית של הממנה וקיום צרכיו היומיומיים.

מהם עניינים רפואיים?

עניינים רפואיים עוסקים בכל מה שקשור לקבלת החלטות בעניינים רפואיים, למשל:  לקיחת תרופות או אי לקיחת תרופות מסוימות, טיפולים פולשניים וחודרניים, אשפוז בבית חולים, פרוצדורות רפואיות וכו'.

מהם עניינים רכושיים?

עניינים רכושיים עוסקים בכל מה שקשור לענייניו הכלכליים של הממנה, למשל: טיפול בנכסי הנדל"ן של הממנה, בחשבונות הבנק ובכל נכס אחר בו יש לממנה זכויות חוזיות או קנייניות.

מי מוסמך להכין ייפוי כוח מתמשך עבור הלקוח?

יפוי כח מתמשך הינו כלי רב עצמה ויש לערכו בצורה מדוייקת ואחראית. משום כך המחוקק קבע כי יפוי כח מתמשך יערך על ידי עורך דין שעבר הכשרה והוסמך באופן ספציפי על ידי משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי) לעסוק בכך. עורכת הדין אסתי וייסלר עברה הכשרה מתאימה והוסמכה מטעם משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי) לצורך עריכת יפוי כוח מתמשך.

השאירו פרטים   ועו"ד אסתי וייסלר תחזור אליכם בהקדם ותקבלו את כל המידע כדי שגם אתם תוכלו להשתמש בכלי החשוב של "יפוי כוח מתמשך".

שימו לב כי "יפוי כח מתמשך" אינו בא במקום צוואה!

האמור אינו מחליף יעוץ משפטי!