מזונות ילדים וצרכי האב

מזונות ילדים וצרכי האב זו סוגיה שנדונה לא מעט בפסיקה. מקובל שבפסיקת מזונות יש לתת את הדעת גם לצרכי האב.

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי יש לתת את הדעת למזונות ילדים וצרכי האב גם בהחלטה למזונות זמניים.

העובדות-

בני הזוג נשאו כדמו"י בשנת 2015 והם הורים לתאומים בני 8 חודשים. בית המשפט לענייני משפחה חייב את האב במזונות זמניים עבור שני קטינים בסך של 3,000 ₪ לחודש, הוצאות אחזקת מדור בסך 400 ₪ לחודש. בנוסף חוייב האב במחצית הוצאות החינוך עבור כל אחד מהקטינים.

השתכרות האם הוערכה ב9000 ₪ השתכרות האב ב 7000 האם מתגוררת בבית הוריה לפיכך חוייב האב רק באחזקת מדור ולא בדמי מדור.

על  החלטה זו הגיש האב ערעור.

ייצוג נחוש

טענות האב בערעור-

הוא משתכר 7000 ₪ לחודש ומנגד חוייב ב 3000 ₪ מזונות, 3000 ₪ פעוטונים, 400 ₪ אחזקת מדור ומחצית מהוצאות שסכומן כרגע לא ידוע. בנסיבות לא נותר לו ממה להתקיים. לטענת האב מדובר במקרה חריג המצריך את התערבות ערכאת הערעור.

פסיקת בית המשפט המחוזי-

ראשית, נדונה השאלה האם יש להתערב בהחלטה למזונות זמניים. בית המשפט השיב על כך בחיוב. נקבע שמדובר במקרה חריג המצדיק התערבות של ערכאת ערעור בהחלטה למזונות זמניים. יש להתחשב בגובה השתכרות האב לעומת גובה דמי המזונות והמחציות שבה חוייב. לקביעת בית המשפט יש צדק בטענת המבקש כי דמי המזונות הזמניים יחד עם המדור והמחציות אינם מותירים לו  דמי מחייה ראויים לעצמו. ההלכה הפסוקה קובעת כי יש לוודא בעת פסיקת מזונות לאב, כי יישאר בידיו סכום סביר למחייתו. הדבר מחייב בסכום המזונות הקבועים וגם בסכום המזונות הזמניים.

בהתאם לקביעה זו דן בית המשפט בערעור לגופו.

בית המשפט ציין כי בהחלטה למזונות זמניים הוערכו צרכי הקטינים על סך 1,500 ₪ לחודש, עבור כל קטין. מדובר בהערכה על הצד הגבוה של הטווח שנקבע בפסיקה ויש להפחית את דמי המזונות לסך של 1,300 ₪ עבור כל קטין. באופן זה צרכי הקטינים ההכרחיים עדיין יסופקו, ואילו הנטל הכלכלי של המבקש יוקל, ולו במעט. עוד צויין כי כשמדובר בתאומים, לעיתים סכום המזונות נחפף באופן חלקי בחלק מהרכיבים ההכרחיים.

בית המשפט לא מצא לנכון להתערב בשאר רכיבי החלטת ההחלטה למזונות זמניים.

רמ"ש 58657-06-21 פלוני נ' אלמונית

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

נכתב על ידי אסתי וייסלר- בהגן עורכת דין (עו"ס) לענייני משפחה, לא ייצגה בפסק הדין

השארת תגובה