דמי הבראה- כל מה שצריך לדעת- חלק ב

בחלק הקודם עסקנו בהסבר המושג של דמי הבראה, בחלק זה נעסוק במועד התשלום ובסכום של דמי ההבראה

 

מהו המועד לתשלום דמי הבראה?

בדרך כלל התקופה שבה מעסיקים משלמים את דמי ההבראה היא בתקופת הקיץ- בין החודשים יוני לספטמבר , אולם יש מקומות שהנוהג שם שונה. דמי ההבראה הם חלק מחובות המעביד ומזכויות העובד.

התשלום מועבר בדרך כלל בסכום חד פעמי. יש מקומות שהתשלום משולם באופן יחסי במשך השנה. במקרה של תשלום יחסי במשך השנה נדרשת התייחסות מפורשת בהסכם העסקה.

 

מהו גובה הסכום?

גובה הסכום הוא מכפלה של מספר ימי הזכאות בסכום שווה כל יום. כדי לדעת מהו הסכום צריך לדעת כמה ימי הבראה מגיעים לעובד ומהו הסכום בשקלים עבור כל יום. מספר ימי ההבראה תלויים בותק במקום העבודה ושווי כל יום נגזר מסוג העבודה למשל: מגזר פרטי, מגזר ציבורי, ענף העבודה.

מספר ימי הבראה לפי ותק בשנת 2019:

שנות ותק מספר ימי ההבראה למשרה מלאה
שנה אחת 5 ימים
שנה שניה ושלישית 6 ימים
שנה רביעית עד שנה עשירית 7 ימים
שנה 11 עד שנה 14 8 ימים
שנה 15 עד שנה 19 9 ימים
שנה 20 ואילך 10 ימים

 

 

איך מחשבים את דמי ההבראה לעובד בחלקיות משרה?

עובד בחלקיות משרה אינו זכאי לתשלום השווה לעובד במשרה מלאה וזכאותו לדמי הבראה תלויה בהיקף המשרה שלו. כדי לחשב את דמי ההבראה לעובד בחלקיות משרה נחשב תחילה את הזכאות כאילו עבד במשרה מלאה. למשל עובד בותק של שנתיים זכאי לשישה ימי עבודה. אחרי שאנחנו יודעים מהי הזכאות למשרה מלאה נכפיל אותה בחלקיות המשרה. למשל, עובד בותק של שנתיים העובד בחצי משרה יהיה זכאי לשלושה ימי הבראה. 6X50% = 3.

חישוב חלקי יעשה גם במקרה של עובד שבמועד התשלום במקום העבודה לא השלים שנת עבודה מלאה וממילא באותו מועד לא יקבל דמי הבראה ובשנה שלאחר מכן יהיה זכאי לתשלום עבור יותר משנה אחת. במילים אחרות: אם במועד המקובל לתשלום דמי הבראה העובד עדין לא סיים שנת עבודה הוא יקבל את דמי ההבראה בשנה שלאחר מכן ותחושב גם תקופת העבודה עליה לא קיבל דמי הבראה. לדוגמא, אם בתקופת התשלום העובד יצבור שנה וחצי של ותק הוא יקבל סכום השווה לשנה וחצי עבודה ובמקום 5 , שהם ימי הזכאות עבור שנת ותק אחת,  יחושבו 8 ימים למשרה מלאה   (5 ימים לשנה ראשונה ו 3 ימים שהם מחצית לשנה השניה) .

 

 

מהו הסכום עבור כל יום זכאות ?

כמו שציינו למעלה, הסכום עבור כל יום תלוי במגזר ובענף העבודה שבו מועסק העובד ויש הבדל בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי בסכום ששווה כל יום הבראה. השווי נגזר מהסכם כללי ותלוי גם במדד המחירים לצרכן.

בשנת 2019  דמי הבראה במגזר הפרטי הוא  378 ₪ ליום ובמגזר הציבורי 426 ₪ ליום.

 

חשוב! יש ענפים שיש להם הסדרים מיטיבים הן לענין מספר הימים והן לענין שויו של כל יום. למשל:  שמירה, אבטחה, ניקיון ועוד .

כדאי לזכור שדמי הבראה הם חלק מסל זכויות שלם ותהיה להם השפעה גם בהתחשבנות בסיום יחסי העבודה.

רוצים כלים שמותאמים לעסק שלכם? השאירו פרטים ועו”ד אסתי וייסלר תחזור אליכם בהקדם.

הערה: הכתוב אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או התייעצות עם   מורה הוראה.

השארת תגובה