רכוש בית הדין הרבני

פרשנות הסכם חלוקת רכוש

פרשנות הסכם חלוקת רכוש

במסגרת תביעות בהליכי גירושין מוגשת בדרך כלל גם תביעה לחלוקת רכוש. הרבה פעמים התביעה מסתיימת בהסכם לאיזון משאבים בין הצדדים. מטרת ההסכם היא לסיים את ההליך. לפעמים לאחר שההסכם מאושר