שכר על עבודה ביום הבחירות

יום שלישי, 27 לפברואר 2024, נקבע כיום בחירות לרשויות המקומיות.

מדובר ביום שמוגדר כיום שבתון לעובדים. ממילא עובד זכאי לתשלום שכרו גם אם אינו עובד ביום זה.

על מי חל יום השבתון?

יום השבתון חל על:

  1. רשויות שבהן נערכות הבחירות
  2. ביחס לכל מי שרשום בפנקס הבוחרים של רשויות שבהן נערכות בחירות. יתכן ואותם בוחרים עובדים ברשויות שלא מתקיימות בהן בחירות.

השירותים הציבוריים וכן התחבורה הציבורים פועלים כסדרם, למרות השבתון.

האם עובד זכאי לתשלום בגין אי עבודה ביום הבחירות?

עובד שהועסק אצל המעסיק לפני יום הבחירות בתקופה של 14 יום רצופים, זכאי לתשלום שכר. התשלום הינו השכר הרגיל של העובד. זאת אמרת שעובד שמתקיים לגביו התנאי של ה 14 יום יקבל שכר רגיל גם אם אינו עובד ביום הבחירות. שכר זה אינו מהווה תשלום על יום חופשה אלא מדובר על תשלום ללא ניכוי יום חופשה.

חשוב לציין שהתשלום ישולם גם אם העובד יבחר שלא לממש את זכותו לבחור.

ייצוג נחוש

האם ניתן לחייב עובד לעובד ביום השבתון?

יום הבחירות הינו יום שבתון, כלומר יום חופש. יחד עם זאת יש עובדים שחייבים לעבוד ביום זה. למשל, עובדים בשירות הציבורי ובתחבורה הציבורית. מעסיקים במקומות אלו מחוייבים לאפשר לעובדים לממש את זכותם להצביע. בנוסף יום השבתון אין פירושו איסור לעבוד. לכן מעסיק רשאי להעסיק עובד שזכאי ליום חופש אך מעוניין לעבוד.

מה השכר המגיע בגין עבודה ביום הבחירות?

בחוק אין התייחסות לענין גובה השכר למי שעובד ביום השבתון. הפסיקה היא זו שקבעה את גובה השכר על כך. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה עובד שמועסק ביום הבחירות זכאי לשכר כפול. כלומר שכר בגין יום חופש בתוספת שכר בגין יום העבודה ובסה"כ 200%.

חשוב לציין שתשלום כפול הינו בתנאי שהעובד מועסק באותו היקף של יום עבודה רגיל. אם העסקה היא בפחות מיום עבודה רגיל התשלום יהיה בהתאם. תשלום עבור יום הבחירות בתוספת שעות העבודה.

ניתן גם לשלם עבור יום העבודה בתוספת הענקת יום חופש חלופי בתשלום.

עבודת בני נוער בבחירות

חשוב לצין כי בני נוער זכאים לזכויות ייחודיות ואין לפגוע בכך. לנער שמועסק בעבודה בחירות מומלץ ביותר לקבל מסמך בכתב על תנאי העסקתו כולל שמו ומספר תעודת הזהות שלו. כמו כן חובה ששם הממונה יהא רשום והמסמך יהיה על בלנק רשמי. יש גם צורך במילוי טופס 101. מומלץ גם לנהל רישום עצמאי של שעות העבודה ולא להסתמך על רישום של המעסיק. בנוסף לא לאשר כי שכר שולם לפני שהוא מתקבל בפועל.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

 

 

 

השארת תגובה