שוכרים או משכירים דירה באמצעות שירותי תווך? שימו לב לנקודות הבאות!

שוכרים או משכירים דירה באמצעות שירותי תווך? שימו לב לנקודות הבאות!

פעמים רבות השכרת ו/או שכירות  דירת מגורים נעשית באמצעות שירותי תיווך. שימוש בשירותי תיווך ותשלום עבור השירות צריך להתבצע בהתאם לקבוע בחוק.

תשלום למתווך שפועל מטעם המשכיר

בהתאם לתיקון לחוק השכירות והשאילה תשל"א-  1971 שוכר של דירת מגורים לא יישא באופן ישיר בתשלום דמי תיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך, שהופעל על ידי המשכיר.

תשלום למתווך שפועל גם מטעם המשכיר וגם מטעם השוכר

מתווך שפעל הן מטעם המשכיר והן מטעם השוכר, והשוכר חתם למתווך על התחייבות לתשלום דמי תיווך, עליו לשלם את דמי התיווך שהתחייב עליהם. יש לזכור שדמי התיווך לא יכללו את דמי התיווך שהתייחב המשכיר לשלם למתווך ואלו יגבו מהמשכיר.

דוגמא:

מתווך פרסם מודעה על דירה להשכרה

השוכר יצר קשר עם המתווך וחתם על התחייבות לתשלום דמי תיווך

השוכר שכר דירת מגורים שהוצעה לו על ידי המתווך

השוכר מחוייב בתשלום שהתחייב במסמך ההתחייבות אבל לא ישא בתשלום שהתחייב המשכיר אם גם הוא הפעיל את המתווך

באילו מקרים חל הפטור על תשלום דמי התיווך מטעם השוכר?

כדי להנות מהפטור יש צורך שיתמלאו התנאים הבאים:

  1. הנכס המושכר הינו דירה למגורים.
  2. תקופת השכירות היא ל 3  חודשים לפחות או לתקופה שקיימת לגביה אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  3. השכירות היא לתקופה מקסימלית שאינה עולה על 10 שנים או שלמשכיר קיימת אפשרות לביטול במועד מוקדם יותר.
  4. שכר הדירה החודשי אינו עולה על 20,000 ש"ח.
  5. הדירה המושכרת אינה מצויה בבית מלון או מושכרת למטרת נופש.
  6. הדירה המושכרת אינה דירה מצויה במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות. כך למשל אין מדובר במקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  9. המתווך הופעל על ידי המשכיר .

מה צריך לעשות?

מדובר בזכות אוטומטית שהיא חובה כך שהמשכיר וההשוכר לא יכולים להסכים על משהו שונה. לכן גם אם השוכר התחייב בחוזה מול המשכיר לשאת בתשלום דמי התיווך הוא פטור מהתשלום כי  מדובר בסעיף בלתי חוקי. אם השוכר שילם את דמי התיווך במקום  המשכיר סביר להניח שהוא יוכל לתבוע בדיעבד מהמשכיר את הסכום ששילם.

 רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים ועו”ד אסתי וייסלר תחזור אליכם בהקדם!

אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץת משפטי והשימוש הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה