פרשנות הסכם גירושין שלא נוסח בצורה ברורה

עריכת הסכמים היא משימה שדורשת מיומנות. הסכם גירושין שלא מנוסח בצורה ברורה ומדוייקת גורר את הצדדים למחלוקות ולדיונים מיותרים. בסכסוכי גירושין יש לא מעט מקרים שלאחר חתימה על הסכם נוצרים סכסוכים חדשים. זו תוצאה של מחלוקת על פרשנות הסכם שלא נוסח בצורה ברורה.

דוגמה למקרה כזה  ניתן למצא בפסק דינו של בית הדין הרבני בבאר שבע בתיק תיק 1176983/3

על מה הוגשה התביעה?

בין בני הזוג נחתם הסכם גירושין. במסגרת ההסכם הוסדרו גם העניינים הקשורים בזכויות הסוציאליות.

לפי ההסכם האיש ויתר על חלקו בכל הזכויות האישה. האישה לעומת זאת ויתרה על חלקה בזכויות האיש למעט 25% מזכויות הפנסיה.

לאחר אישור ההסכם פרץ ויכוח בין בני הזוג לגבי היקף זכויות האישה בפנסיה של האיש.

האיש טען כי מדובר ב25% ממה שנצבר בתקופת הנישואין. האישה טענה כי מדובר על 25% ממה שנצבר במשך כל תקופת העבודה.

ייצוג נחוש

מה טענו הצדדים?

האישה טענה כי האמור בהסכם מתייחס לרבע מכל הזכויות שיצברו.

לטענתה הם חיו ביחד 24 שנים ולאחר הפירוד היה צפוי כי הבעל יצבור עוד 21 שנים.

זאת אומרת שתי תקופות הצבירה הן בערך זהות.

היא הסבירה שמלכתחילה  הגיע לה מחצית מזכויות  שנצברו בתקופת החיים המשותפת בקופת הפנסיה.

לטענתה יותר קל לחשב את זכויות כרבע מכל מה שיצבר עד גיל פרישה ולא כמחצית ממה שנצבר עד למועד הקרע.

לפיכך היא טענה שיש לפרש את האמור בהסכם ולקבוע כי מגיע לה רבע מכל הצבירה עד ליציאה לגמלאות.

האיש טען כי לאישה זכות  רק במה שנצבר בתקופה המשותפת. היא היתה זכאית למחצית מהצבירה.

הוא הסביר כי האישה ויתרה על מחצית ממה שהגיע לה מאחר שהוא העביר לה ללא תמורה את חלקו בדירה.

מה קבע בית הדין?

כאמור התביעה עוסקת בפרשנות האמור בהסכם.

וזה לשון הסעיפים הרלוונטיים:

"22. הבעל מוותר על הזכויות הסוציאליות של האישה – פיצויים, תוכניות גמל, קרנות, ביטוח חיים וכו' שצברה האשה, כולל זכויות שהאשה צברה ממקום עבודתה.

  1. האישה מוותרת על הזכויות הסוציאליות של הבעל – פיצויים, תוכניות גמל, קרנות, ביטוח חיים וכו' שצברה [צ"ל צבר] הבעל, כולל זכויות שהבעל צבר במקום עבודתו, למעט תשלום הפנסיה בשיעור של 25% שצבר הבעל במקום עבודתו ו/או סיום עבודתו."

הדיינים נחלקו בדעתם.

דעת הרב הכריעה כי האישה צודקת. בין היתר מאחר ונכתב מפורשות בסעיף 23 עד לסיום עבודתו.

דעת המיעוט קבלה את עמדת האיש.

בסופו של דבר תביעת האישה התקבלה.

וכמה מילים לסיום…

חבל שלפני חתימת ההסכם לא נתנו את הדעת לפרשנויות אפשריות…..

כעורכת דין לחוזים ולדיני משפחה אני משקיעה הרבה מאד מחשבה וזמן בניסוח מדוייק.

המטרה שלי היא לתת ללקוחות שלי הגנה ובטחון מקסימיליים ולמנוע סכסוכים עתידיים.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש הינו באחריות המשתמש

הכותבת לא ייצגה בהליך

 

השארת תגובה