מענק ילדים קורונה במקרה של הורים פרודים או גרושים

מי מקבל את מענק ילדים קורונה במקרה של הורים פרודים או גרושים?

בתקופת הקורונה אזרחי ישראל מתבשרים מידי פעם על מענקים שונים. כך למשל יש מענקים לשכירים, יש לעצמאיים ויש מענקים שמיועדים לילדים.

מענק ילדים קורונה במקרה של הורים פרודים או גרושים מהווה סוגיה משפטית שיש לתת עליה את הדעת.

אי אפשר לענות  על השאלה מי מההורים זכאי לקבל הזו בלי להתייחס למספר נקודות כמו: סוג המשמורת, האם יש התייחסות לענין בפסק הדין למזונות ו/או בהסכם הגירושין והאם יש הסכמה בין ההורים בענין.

במקרה שכבר קיימת התייחסות  בפסק הדין ו/או בהסכם הגירושין אנחנו במצב טוב כי הבעיה נפתרה ויש לפעול בהתאם לאמור בפסק הדין ו/או בהסכם.

אבל אם מדובר במקרה שאין התייחסות יש צורך לברר האם מדובר במשמורת משותפת או לא והאם יש הסכמה בין ההורים או לא.

למעשה, העיסוק בסוגיה התעורר מאחר וברב פסקי הדין ו/או ההסכמים אין התייחסות לסוגיה ובראשית המשבר לא היתה התייחסות לכך גם מטעם המחוקק.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

האם יש התייחסות מצד המחוקק?

כפי שציינתי למעלה, בתחילת המשבר המחוקק לא התייחס לשאלה מי מבין ההורים זכאי למענק ילדים קורונה.

כיום ב"חוק התכנית לסיוע כלכלי  (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), תש"ף-2020" נעשה נסיון לתיקון המחדל.

וכך נכתב בסעיף 2

.            (א)   מי שמשתלמת בעדו קצבת ילדים בעד חודש יולי 2020 וכן מי שנולד בחודש יולי 2020 ואינו זכאי לקצבת ילדים בשל הוראות סעיף 72(א) לחוק הביטוח הלאומי, ישתלם בעדם מענק חד-פעמי בסכומים המפורטים להלן, בהתאם למניין ילדיו של ההורה שקצבת הילדים משתלמת לו או שהייתה משתלמת לו לולא סעיף 72(א) האמור:
(1)     אם הוא הילד הראשון, השני, השלישי או הרביעי במניין הילדים – 500 שקלים חדשים;
(2)     אם הוא הילד החמישי ואילך במניין הילדים – 300 שקלים חדשים.
             (ב)    על מענק לפי סעיף זה יחולו הוראות פרק ד' לחוק הביטוח הלאומי, בשינויים המחויבים, והוא ייחשב, לעניין כל דין, כקצבת ילדים.
             (ג)    מענק לפי סעיף זה ישולם באמצעות חשבון הבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים בעד אותו ילד, אולם אין בהעברת התשלום לחשבון הבנק כדי לשלול את זכותו של הורה פרוד או גרוש, שחשבון הבנק שאליו מועבר התשלום שייך להורה האחר לקבל את חלקו במענק מאותו הורה, בהעברה או בקיזוז, בהתאם לחלקו היחסי לפי פסק דין או הסכם בין ההורים לעניין החזקתם הכלכלית של הילדים שבעדם ניתן המענק.

 

 

שימו לב!!!בסעיף 2 (ג) אומר כי אמנם המענק מועבר לחשבון אליו מועברת קצבת הילדים אך ביצוע התשלום אינו גורע או מונע מזכותו של ההורה השני.

האם ניתן למצא פתרון  בסעיף 2(ג) לחוק התכנית  לסיוע כלכלי?

לצערי הרב איני מוצאת כל פתרון בסעיף 2(ג). מי שמעיין בסעיף מבחין שבסך הכל נאמר בו כי ככל שאחד ההורים סבור שיש לו זכות במענק הילדים שקיבל ההורה השני הוא יכול לפנות לערכאות. בכל הכבוד, אין בכך כל חידוש….

אז מה מומלץ לעשות?

כעורכת דין לגירושין ולענייני משפחה ובהיותי עו"ס, מגשרת ומוסמכת לגירושין בשיתוף פעולה אני מתקשה להמליץ על פתיחת סכסוך בערכאות המשפטיות. מדובר בהליך שכרוך בזמן ובעלויות כספיות ורגשיות.

יחד עם זאת הורה שסבור שזכותו קופחה יכול לבחור בדרכים חלופיות שמטרתן להגיע להסכמות בצורה מושכלת ללא נזקים.

רוצים לפעול נכון וחכם?  אתם מוזמנים ליצור עימי קשר, עוד לפני הגשת בקשה ליישוב סכסוך, כדי לקבל את כל המידע הנדרש שיאפשר לכם להגיע להסכמות ולייתר את הצורך בהתדיינויות ולחסוך זמן וכסף רב.

עו”ד אסתי וייסלר הינה חברת הועד המנהל הראשון של הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה (ע”ר) וחברה בועדת יחידות הסיוע ובועדת חקיקה בארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה