העסקת עובדים- מה קורה בסיום יחסי עובד מעביד?

כשהעובד או המעסיק מחליטים על סיום ההתקשרות ביניהם הם נדרשים לעשות זאת בהתאם לקבוע בחוק. יש דברים שצריך להקפיד עליהם כשסיום יחסי עובד מעביד נעשה ביוזמת המעסיק ויש דברים שצריך להקפיד עליהם כשסיום יחסי עובד מעביד נעשה ביוזמת העובד.

מהי חובת שימוע?

כשאתם מחליטים לסיים את ההתקשרות עם העובד, עליכם לקיים שיחה מסודרת עם העובד המכונה  "שימוע" . על השימוע יש להודיע מראש ולתת לעובד את מלא האפשרות להיערך אליו. בשימוע עצמו יש להתייחס לטענות העובד ורק לאחר שקויים שימוע כדין ושקלת את מה שנאמר על ידי העובד תוכלי  לקבל החלטה על פיטורי העובד.

מהי הודעה מוקדמת?

כשמתקבלת החלטה על פיטורין יש להודיע על כך לעובד בכתב ומראש מה שנקרא "הודעה מוקדמת". בהודעה  המוקדמת יש לציין את תאריך מסירת ההודעה וכן את מועד הפסקת העבודה. מועד הפסקת העבודה צריך להיות בהתאם לתקופה ה "הודעה מוקדמת" . תקופת ההודעה צריכה להתאים לוותק של העובד והיא משתנה בין עובד במשכורת (חודשי) לבין עובד בשכר (שעתי).

מה קורה כשהעובד בוחר לסיים את התקשרות?

גם במקרה של התפטרות חלה על העובד חובת הודעה מוקדמת ומשך התקופה תלוי בוותק ומשתנה בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר.

גם במקרה זה ההודעה צריכה להיות בכתב. עובד  מחוייב בהודעה גם במקרה שהוא בוחר להתפטר עקב הרעת נאים.

מה קורה בתקופת ההודעה המוקדמת?

תקופת ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר למעסיק  וגם לעובד להתארגן מחדש ליום שאחרי הפיטורין.

מעסיק יכול לוותר על שירותיו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת אולם מחוייב לשלם לעובד את שכר המלא בדיוק כפי שהיה משלם  אם היה עובד בפועל. בתקופה זו העובד אף זכאי לפדיון ימי חופשה, אך לא לפדיון ימי מחלה (נתון זה תלוי גם בהסכם קיבוצי או צו הרחבה).

לעומת זאת, כמעסיק  אסור לכפות על העובד לנצל בתקופת ההודעה המוקדמת, ימי חופשה שנצברו לזכותו . איסור זה חל בין במקרה של פיטורין ובין במקרה של התפטרות.

יחד עם זאת, תוכלו לבחון קיזוז של ימי חופשה שנצברו לזכות העובד כשמספר הימים הצבורים עולה על 14 ימים. במקרה שכזה הקיזוז כפוף לחובת תום הלב שלך ולשיקולים עניינים של טובת העסק.

באופן דומה, אם העובד בוחר לנצל ימי חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת  הוא יוכל לעשות זאת בתנאי שלפחות 14 יום לא יהיו חופפים לימים המקוזזים.

 

מהו אישור תקופת העסקה?

בסיום תקופת העסקה יש לתת לעובד אישור בכתב על תקופת העבודה באישור זה עליך לציין את  מועד תחילת העבודה ואת מועד היום האחרון.

ההודעה צריכה להמסר לעובד לכל המאוחר בתוך 14 יום מיום העבודה האחרון.

מהן ההשלכות הכספיות של סיום יחס עובד מעביד? 

לסיום תקופת העסקה יש גם פן כלכלי הבא לידי ביטוי בין היתר בפיצויי פיטורין ובפדיון ימי חופשה.

לפעמים גם במקרה של התפטרות, העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויים למשל: התפטרות אחרי לידה, התפטרות עקב הרעת תנאים.

לכן, כשאתם יודעים  על סיום העסקה צפויה תתייעצו עם איש מקצוע ותערכו לעלויות הכספיות ולפרוצדורות הנדרשות.

 

חשוב!

אי תשלום של זכויות כספיות במועד יגרור אותך להליכים משפטיים ולהוצאות גבוהות.

רוצים להיות מוגנים? השאירו פרטים  ועו"ד אסתי וייסלר תיצור עמכם קשר בהקדם.

הערה: הכתוב אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או התייעצות עם   מורה הוראה.