חל"ת חרבות ברזל ופנסיה

חרבות ברזל יצרה שינוי דרסטי במצב המשק בישראל. חברות גדולות נאלצות להוציא עובדים לחל"ת ועסקים קטנים תוהים כיצד עליהם להתנהל. המצב הנוכחי עשוי להמשך זמן ממושך וקיים חשש שעובדים רבים יאבדו את מקום עבודתם.

אחת מהזכויות הבסיסיות של כל שכיר במדינת ישראל היא הזכות להפרשה סוציאלית. זכות זו מגנה על העובד בהווה ובעתיד. זכות זו עלולה להיפגע משמעותית עם היציאה לחל"ת. אמנם יחסי עובד מעסיק ממשיכים להתקיים בתקופת החל"ת אבל רב הזכויות אינן נצברות. כך למשל, אין הפרשות סוציאליות בתקופת החל"ת.

ייצוג נחוש

מה המשמעות של העדר הפרשות לקרן הפנסיה?

קרן הפנסיה אמורה בימים כתיקונם לתת כיסוי לביטוח חיים ולמקרה של נכות. כאן עולה השאלה מה קורה לאותם כיסויים במקרה של הוצאה לחל"ת? האם על העובד לנקוט בצעדים כלשהם?

בתקופת החל"ת המעסיק פטור מהפרשות לקופת הפנסיה. העדר ההפרשות אינו אומר כי מופסקות הזכויות. בתקנון קרנות הפנסיה החדשות אמור להיות מנגנון אוטומטי שתפקידו לשמור על כיסויים מסויימים. למשל:  שאירים ונכות. השמירה היא לתקופה של הפסקת תשלום דמי גמולים למשך 5 חודשים. תקופה זו מכונה בתקנון ״ארכת ביטוח״. הגנה זו חלה גם המעסיק או העמית לא הודיעו לקופה על הפסקת ההפקדות.

עמית שרוצה לשמור על זכויות צריך להיות מודע לעובדה שבחל"ת ממושך צריך לפנות לקרן הפנסיה ולבקש להחיל "הסדר  ביטוח". המשמעות היא הארכה של תקופת הכיסויים הביטוחיים לעד 24 חודשים. עמית רשאי לשלם את עלות הכיסוי לנכות ולשארים מתוך החיסכון לתגמולים הצבור בקרן. שימו לב שאת הבקשה הזו חובה להגיש בתוך התקופה של ארכת הביטוח.

מה לגבי ביטוח מנהלים?

עמית בקופת מנהלים מוגן גם הוא בדומה לעמית בקרן הפנסיה. גם בקופת מנהלים אמור להיות מנגנון של ארכת ביטוח. מנגנון זה מכונה "ריסק זמני" והוא נועד להגן על ביטוח חיים ואבדן כושר עבודה. בפוליסות לפני אפריל 2007 הריסק הזמני חל למשך שלושה חודשים וניתן להאריך עד לשנה.  בפוליסות החל מאפריל 2007 תקופת הריסק הזמני היא למשך 5 חודשים עם אפשרות הארכה ל-24 חודשים, בדיוק כמו בקרן פנסיה.

נקודה חשובה נוספת היא הקרנות הוותיקות. בקרנות ותיקות הכיסוי האוטומטי חל למשך 3 חודשים בלבד ואין אפשרות להשתמש בכספי החיסכון לצורך שמירת זכויות.

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או מקצועי מכל סוג שהוא.

השארת תגובה