חיוב אב במזונות לפי כושר השתכרות

בתביעות למזונות ילדים יש מגמה להתחשב בהכנסות ההורים. במסגרת בירור תביעת המזונות כל הורה מחוייב להציג את מלא מקורותיו הכספיים. בין היתר יש חובה למלא טופס הרצאת פרטים ולצרף אישורים על הכנסות. בפסק דין שניתן בערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה נתנה התייחסות לפוטנציאל ההשתכרות. נקבע חיוב האב במזונות לפי כושר ההשתכרות שלו ולא לפי השתכרות בפועל. מחוזי חיפה עמ"ש 63867-03-22 פלוני נגד פלונית                                                                                                                               .

התביעה:

מדובר בערעור שהגיש אב על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה. בפסק הדין חוייב האב לשלם 4500 ₪ למזונות 3 קטינים. האב חוייב לשאת גם ב60% הוצאות רפואיות וחינוכיות. החיוב נעשה לפי הערכת כושר ההשתכרות ולא לפי השתרות בפועל. עוד נקבע כי האם תהיה "הורה מרכז".

ייצוג נחוש

מה קבע בית המשפט?

בית המשפט דחה את הערעור. לדברי בית המשפט ההלכה קובעת כי היכולת לשלם מזונות קטינים  אינה נקבעת רק על פי הכנסתו בפועל מעבודה. היכולת נקבעת גם לפי כושר ההשתכרות המושפעת ממקצועו וכישוריו.

לעמדת בית המשפט אב מחוייב להתאמץ עד קצה גבול יכולתו ולעשות כל שביכולתו לשם קיום חובותיו כלפי משפחתו.

בית המשפט התייחס להנהלות האב. הוא קבע כי האב אינו טורח למצות את פוטנציאל ההשתכרות שלו והוא גם אינו טורח לעבוד בכל עבודה שהיא!

בית המשפט הסכים עם הערכאה שלמטה. הוא קבע שהעכרכת כושר ההשתכרות נעשתה כדין ויתכן שאף על הצד הנמוך.

בית המשפט דן גם בענין קביעת האם כהורה מרכז. לעמדת בית המשפט של הערעור גם כאן אין להתערב, שכן קביעה זו נעשתה בהתאם להתרשמות מהאם ומיכולותיה. עוד נקבע כי כי במקרה שההכרעה בתביעת המשמורת תשנה את הזמן ההורי, בית המשפט לענייני משפחה יהיה מוסמך לשנות את חיוב המזונות לפי שיקול דעתו.

כמה מילים לסיום….

כעורכת דין לענייני משפחה וכעו"ס, אני נתקלת גם במקרים שמעוררים מחשבה לגבי היעילות בהגשת ערעורים. חשוב לדעת שלבית המשפט שיקולים בבואו לקבל הכרעה ויש לתת את הדעת לכך.

הכותבת לא ייצגה בפסק הדין.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה