חופשה לעובד שכיר

"משבר הקורונה" משפיע על המשק. בין היתר עולה השאלה מה דינם של שכירים המוצאים לחופשה שלא מרצונם. לענין זה חשוב לדעת שדיני עבודה מתייחסים ליציאת עובד לחופשה במקרים שהיציאה לחופשה היא ביוזמת המועסק וגם במקרה שהיציאה לחופשה היא ביוזמת המעסיק.

חופשה ביוזמת המועסק

עובד שכיר, לעומת עוסק עצמאי, אינו רשאי לצאת לחופשה על דעת עצמו ובקשת עובד ליציאה לחופשה תלויה בזכויותיו לפי חוק ואף בהסכמת המעסיק.  סוגיות נוספות ביציאת עובד לחופשה היא הזכאות לתשלום בגין החופשה והזכות לחופשה ללא תשלום.

מהי הזכות לחופשה בתשלום?

עובד זכאי לתשלום בגין מכסת ימי חופשה הקבועה בחוק או בחוזה העבודה. מכסת ימי העבודה השנתיים יכולה להיות מושפעת מהותק ומהיקף המשרה. יש לזכור כי יש ימי חופשה ויש ימי חג ואלו שני מושגים הקשורים לתשלום שכר עבודה עבור ימים שהעובד אינו עובד בפועל.

מהי הזכות לחופשה ללא תשלום?

חופשה ללא תשלום, הנקראת גם חל"ת/  חופשה ללא שכר היא תקופת זמן שבה העובד נעדר ממקום העבודה, בהסכמת המעסיק, ואינו מקבל שכר. למרות שמדובר בתקופה ללא שכר יחסי העבודה או יחסי עובד- מעסיק ממשיכים להתקיים וזאת לעומת הפסקת עבודה בגין פיטורין/התפטרות. מאחר ויחסי עובד- מעביד ממשיכים להתקיים גם בתקופת החל"ת והוראות חוקי עבודה ממשיכות לחול על הצדדים.

מי זכאי לחל"ת?

עובד שמעוניין לצאת לחופשה ומכסת ימי החופשה שלו בשכר נוצלה, יכול לבקש לצאת לחל"ת לצורך אותה חופשה. כמובן שנדרשת הסכמת המעסיק.  היציאה לחופשה יכולה להיות לצרכי פנאי, בריאות, אירוע משפחתי, נסיעה לחו"ל וכו'.

יציאה לחופשה בניגוד להסכמת המעסיק יכולה להחשב כהתפטרות על כל המשתמע מכך.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

מה המקור החוקי לחופשה ללא תשלום?

חיפוש במקורות המידע המשפטיים מעלה כי חופשה ללא תשלום אינה קבועה בחוק או בצו הרחבה, אולם אזכור לחל"ת מצוי בחוק עבודת נשים. חוק עבודת נשים מכיר בחל"ת כאופציה להארכת חופשת לידה מעבר לחל"ד לפי חוק ועד לתקופה מוגבלת. לכן זכותו של עובד לחל"ת נגזרת מחוזה העבודה האישי או מהסכם קיבוצי לענף מסויים, שבו הוא מועסק כך למשל, אצל עובדי המדינה הזכות לחל"ת מעוגנת בתקשי"ר.

 האם מעסיק יכול להוציא את העובד לחופשה כפויה?

בפסיקה ניתן למצא מקרים של סכסוכים שהגיעו לבית הדין לעבודה בעקבות הוצאה כפויה של עובד לחל"ת מדובר בצעד בעייתי שמוגדר כהרעת תנאי עבודה באופן ממשי המזכה את העובד להתפטר בדין מפוטר אם ימלא את התנאים להתפטרות שכזו.למעשה מדובר בעבירה על החוק מצד המעסיק.

מה מפסיד עובד שיוצא לחל"ת?

בחל"ת ממשיכים להתקיים  יחסי עובד מעביד אולם אין תשלום שכר בגין התקופה, היא לא נצברת לפיצויים (כאשר מדובר במעבר ל 14 ימים של חוופשה ללא תשלום בשנת עבודה) , להבראה, לימי מחלה ולימי חופשה.

לענין פנסיה וחסכון חשוב לדעת כי בהעדר אמירה אחרת בהסכם קיבוצי או בהסכם העבודה האישי, המעסיק פטור מהפקדה לפנסיה ולקרן השתלמות ועל המעסיק להודיע לגופים הרלוונטים על הפסקת הפרשות של העובד.  יחד עם זאת עובד שיוצא לחופשה ארוכה צריך לדאוג לשמירה על זכויותיו.

לעומת זאת דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות ישולמו על ידי המעסיק למשך חודשיים ראשונים לפי הכנסה מזערית בנגזרת משכר המינימום. תשלומים אלו זכאי המעסיק לנכות ממה שישלם לעובד.

אם החופשה מתארכת, החל מהחודש השלישי העובד הוא זה שחייב לשלם את דמי המל"ל ומס בריאות.

האם עובד שיוצא לחל"ת זכאי לתשלום של גמלה או קצבה?

כשעובד יוצא לחופשה ללא תשלום במשך  30 ימים לפחות, הוא יכול לקבל דמי אבטלה אם הוא עומד בתנאי הזכאות למשל: רצף תעסוקתי, אישור מעסיק. מימוש הזכות לדמי אבטלה נעשה בדיוק בדרך של מימוש הזכות על ידי מובטל: התייצבות בלשכת התעסוקה, הגשת מסמכים וכו'.

דרך נוספת לקבלת תשלום בגין חל"ת היא באמצעות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: הבטחת הכנסה, דמי מזונות, דמי פגיעה. גם כאן הזכות מותנית בתנאים שנקבעו ע"י המל"ל.

האם ניתן לעבוד בתקופת החל"ת?

כבר ציינו למעלה שחל"ת אינה מוסדרת בחוק וממילא אין הוראות בענין. כפעל יוצא, גם אין איסור על מי שיצא לחל"ת  לעבוד במקום אחר או להתפרנס כעצמאי. יחד עם זאת העבודה האחרת כפופה להוראות החוזה האישי וחובת סודיות ותניית אי תחרות תקפות במקרה שכזה. בנוסף הזכות לעבוד בעבודה אחרת מותנית בהוראות החוזה האישי והסכם קיבוצי. יש לזכור כי לעבודה בתקופת החל או הכנסה מעסק צריכות להבחן מהפן המשפטי והכלכלי.

האם מגיעים החזרים כתוצאה מחל"ת?

כבר ראינו שתקופת חל"ת אינה מזכה בשכר לעובדה זו עשויה להיות השפעה לטובה על החבות במס הכנסה. מס הכנסה מחושב שנתי אולם הוא נגבה מהעובד מידי חודש. העדר תשלום על חלק מהשנה עקב החל"ת יכולה להשפיע על החבות השנתית ולזכות בהחזר מס, אז אם יצאתם לחל"ת על תשכחו לבדוק את נושא החזר המס!. זכרו שניתן לקבל החזר גם על שנים עברו- לפרק זמן מסויים. באופן ממעשי ניתן לעשות תיאום מס במשך השנה או לבקש החזר מס על שנים קודמות.

מה קורה בסיום החופשה ללא תשלום?

כבר אמרנו שחל"ת אינה מפסיקה את יחסי עובד- מעביד ולכן בתום התקופה העובד ישוב לעבודתו. עובד שיעשה דין לעצמו ולא ישוב לעבודה שלא בהסכמת המעסיק הדבר יחשב כהתפטרות מצידו.

יחד עם זאת עובד רשאי להאריך את החל"ת , כמובן בהסכמת המעסיק. פרקטית כדאי לבקש את הארכה מוקדם ככל הניתן ולנמק את הבקשה וזאת על מנת שהמעסיק יענה בחיוב ויאשר את הארכת החל"ת.

החזרה לעבודה אמורה להיות לאותו תפקיד ולאותם תנאים טרם החופשה.  יחד עם זאת, הדינמיות של  מקום העבודה יכולים להשפיע על כך שהעובד לא יחזור לאותה עבודה בדיוק.

חל"ת וחל"ד

חופשה ללא תשלום וחופשת לידה הם מושגים שונים. חופשת לידה קבועה בחוק ומקבלים עליה שכר, הפרשות וזכויות. כיום מי שנמצאת בחל"ד, החל מסיום  15 שבועות הראשונים עליהם מקבלת תשלום, זכאית להארכה ללא תשלום עד ל 26 שבועות (כלומר 11 שבועות נוספים ) כשעבדה במקום העבודה שנה לפחות. בנוסף היא זכאית לחל"ת לתקופה של עד רבע מתקופת הותק אצל המעסיק / מקום העבודה אבל לא יותר משנה לאחר הלידה.

רוצים כלים שמותאמים לעסק שלכם? השאירו פרטים ועו”ד אסתי וייסלר תחזור אליכם בהקדם.

הערה: הכתוב אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או התייעצות עם   מורה הוראה.

השארת תגובה