החוק לצמצום השימוש במזומן- צ'ק בטוח

רקע

זוכרים את החוק לצמצום השימוש במזומן שנכנס לתוקף בראשון לינואר 2019?

ביולי 2019 נכנס שינוי נוסף לתוקף. שינוי זה עוסק בשימוש בצ'קים- המחאות.

מה אומר השינוי?

בהתאם להוראות חוק המזומן החל מיולי  2019 התאגידים הבנקאיים, בנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא רשאים לפרוע צ'קים אם מתקיים אחד מהמקרים הבאים (יש חריגים בחוק):

  1. שם הנפרע אינו נקוב על הצ'ק
  2. צ'ק מוסב שהוסב יותר מפעם אחת והסכום עולה על 10,000 ₪.

איך השינוי של חוק המזומן משפיע על חזרת צ'קים?

בעקבות ההוראות החדשות נוספו סיבות לחזרת צ'קים. אם על היום הכרנו את: חשבון מוגבל, הצ'ק בוטל, אין כיסוי מספיק, כסיבות לצ'קים חוזרים, מעכשיו יש סיבות נוספות לאי כיבוד צ'קים ואלו נעוצות בחוק המזומן. מהיום נוכל לראות החזרת המחאה בעקבות הסבה, החזרת צ'ק בעקבות אי ציון שם נפרע וכו'.

אגב, גפ מערכת ההוצאה לפועל (הוצל"פ) נערכת ליום שאחרי חוק המזומן- צ'ק בטוח וכעו"ד לענייני הוצל"פ קבלתי הנחיות מתאימות איך לפעול.

האם יש שינוי בפנקסי הצ'קים וההמחאות שונו?

חוק המזומן והמעבר לצ'ק בטוח יצרו   בצורה הויזואלית של הצ'קים החדשים. כיום, מונפקות המחאות שעומדות בתנאי חוק המזומן החדש ומי שיזמין המחאות מהבנק יוכל לראות כי בצ'ק המודפס במקור ללא הגבלת סחירות (ללא הגבלה של "מוטב בלבד" בצ'ק) מופיעה בגב הצ'ק טבלה למילוי פרטים ע"י משלם ו/או המקבל הנדרשים בהתאם לחוק המזומן.

אז מה עושים בפועל כדי לעמוד בדרישות חוק המזומן ואיך רושמים המחאה בטוחה?

  • אנשים פרטיים אינם רשאים להעביר/ לקבל צ'ק פתוח בסכום שעולה על 5000 ₪
  • עוסק אינו רשאי לתת /לקבל צק פתוח בכל סכום שהוא
  • אדם פרטי אינו רשאי למסור לעוסק צ'ק פתוח
  • בהסבת צ'ק יש לציין בגב הצ'ק את שם המסב והנסב ולפרט את מספר ת.ז. המסב. בהסבת צ'ק אין משמעות לסכום הצ'ק וגם צ'ק מוסב בסכום של פחות מ 10,000 מחייב את ציון הפרטים הנ"ל.

מחפשים עו”ד לעסקים קטנים? מוזמנים ליצור קשר עם עו”ד אסתי וייסלר שהיא עורכת דין לעסקים גדולים וקטנים.

רוצים כלים שמותאמים לעסק שלכם? השאירו פרטים ועו”ד אסתי וייסלר תחזור אליכם בהקדם.

הערה: הכתוב אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או התייעצות עם   מורה הוראה.

השארת תגובה