האם תם עידן משמורת ילדים?

 

כל מי שעוסק בסכסוכי משפחה מכיר את מאבק ההורים סביב המושג "משמורת". בשנים האחרונות כבר מדברים על "הסדרי שהות". נכון לעכשיו  המחוקק עצמו ביטל את השימוש במונח משמורת. קביעת המחוקק כבר משפיעה על פסיקות בתי המשפט שעוברים לשימוש ב"הסדרי שהות" במקום "משמורת."

ביטול משמורת בתקנות חדשות

בשנת 2020 פורסמו תקנות חדשות החלות בבית המשפט לענייני משפחה. בהתאם לסעיף  15א(3) לתקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין) תשפ"א-2020 בוטל המונח משמורת בסכסוכי משפחה. וכך נכתב בסעיף:

"סעדים בשל תביעות שונות"

(3) תובענה בעניין קטין לרבות בקשה להסדר שנושאה זמני שהות, חינוך, הבטחת קשר בין קטין להורהו או קרוב משפחה אחר, יציאת קטין מהארץ, וכל תובענה אחרת בין הורים בעניין ילדם הקטין, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות".

המסקנה מהתקנות היא שהמחוקק עצמו מורה על ביטול השימוש במונח "משמורת" ומחליף אותו במונח "חלוקת זמני שהות". המשמעות היא גדולה- תביעות שעד היום הוגשו כתביעות משמורת יוגשו כתביעות להסדרי שהות מבלי להזכיר את המונח השנוי במחלוקת "משמורת ילדים".

האם משמורת ילדים משפיעה על האפוטרופסות?

חשוב לציין שאין כל קשר בין המשמורת לבין האפוטרופסות. לענין זה אין השפעה להחלפת המונח משמורת בהסדרי שהות. גם כשהורה לא היה משמורן הוא עדין היה אפוטרופוס של הילד ובעל מלא הזכויות המשפטיות על הקטין מתוקף היותו הורה.

ייצוג נחוש

פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי בתל אביב

השינוי בתקנות כבר מחלחל לאולמות השיפוט. כך למשל  קיים פסק דין מנחה בענין. פסק הדין הוא של כבוד השופטים שוחט, רביד ושילה מבית המשפט המחוזי בתל אביב. (עמ"ש 13008-02-21).

מדובר בפסק דין של בית משפט מחוזי ויש לו משמעות כפסק דין המנחה את בתי המשפט שמתחתיו.

בפסק הדין ניתן הסבר משכנע לכך שחשוב להמנע מהגדרת אחד ההורים כמשמורן. המנעות שכזו תרגיע את רוחו המלחמה שבין ההורים והיא גם צודק מאחר שעובדתית  להורים אחריול הורית והקטין בהחזקת ההורה בזמן שהוא נמצאברשות אותו הורה. בפסק הדין יש הנחיה לשאוף לאחריות הורית ולקביעת הסדרי שהות שיאפשרו לשני ההורים לממש את אחריותם בהתאם לטובת הקטין.

כבוד השופט שוחט מזכיר את השינוי בתקנות החדשות. כאמור, לפי תקנה 15א(3) בתקנות החדשות לא מוזכר המונח משמורת שהוזכר בתקנת 258 לתקנות הקודמות. במקום המונח משמורת מופיע המונח "הסדרי שהות.

האם ביטול המונח משמורת משפיע על חלוקת זמני השהות?

התשובה לשאלה זו היא שלילי. ביטול המונח משמעו העבר מסר של זכויות משפטיות שוות לשני ההורים. יחד עם זאת עדין יש צורך לדון בכל מקרה לגופו ולקבוע את חלוקת זמני השהות בין ההורים. לא תמיד טובת הקטין היא חלוקת זמנים שווה.

הכותבת היא עורכת דין לדיני משפחה, עו"סית בהכשרתה, מגשרת משפחה ומוסמכת לגירושין בשיתוף פעולה

רוצה ייעוץ בסכסוכי משפחה? השאר פרטים

 

 

 

השארת תגובה