איזון משאבים לא שוויוני לפי חוק יחסי ממון

בדרך כלל חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים נעשית באמצעות מה שמכונה "איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון". מטבע הדברים איזון משמעותו שוויון. כלומר, מקבצים את הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ומחלקים אותו בשווה בין בני הזוג. לכלל זה יש חריגים. אחד מהם מופיע בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון.

מהו חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון נועד כדי להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פרידה או חלילה מוות. ברירת המחדל הינה חלוקה שוויונית של הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים.  נוסף על כך, לפי החוק, נכסים שהיו שייכים לבן הזוג לפני הנישואין, או שקיבל אותם בירושה או במתנה במהלך הנישואין לא יחולקו בין בני הזוג אלא יישארו בחזקת בן הזוג שעל שמו רשומים הנכסים.

על מי חל חוק יחסי ממון?

החוק חל על בני זוג נשואים שהתחתנו החל מ 1.1.1974.ייצוג נחוש

מהם החריגים לחוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון קובע כי במקרים מסויימים ניתן לסטות מהכלל של איזון המשאבים. כך למשל בני זוג יכולים לערוך ביניהם הסכם ולאשר אותו בערכאה שיפוטית. בהסכם ניתן לקבוע דרכים לאיזון המשאבים וכן לקבוע שרכוש מסויים לא יאוזן. בנוסף החוק בסעיף 8(2) נותן לבית המשפט שיקול דעת לחרוג במקרים מיוחדים מהכלל של האיזון.

מה קובע סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון?

סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון קובע בין היתר, כי בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות לקבוע שאיזון שווי של כלל הנכסים או נכס מסויים לא יחולק בשווה בין בני הזוג.

באילו מקרים ניתן להשתמש בסעיף 8(2)?

דוגמאות לשימוש בסעיף אינן מופיעות בחוק אלא בפסיקה. למשל:

  • פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג
  • התנהגות בלתי הולמת של אחד הצדדים שגורמת לתחושת עוול קיצונית אם יבוצע איזון שווה למשל, בזבוז כספים על הימורים וסמים, פדיון נכס פנסיוני משמעותי ללא הסכמה
  • חוסר תום לב קיצוני בניהול ההליכים המשפטיים. למשל, הסתרת מידע, שקרים.

חשוב לשים לב שהשימוש בסעיף הינו חריג ויעשה אך ורק במקרים קיצוניים ולא כדבר שבשגרה.

לסיכום

בדרך כלל יבוצע איזון משאבים שוויוני בין בני זוג. במקרים קיצוניים שבהם יש מקום לתת מקום לצדק כנגד פעולות חסרות תום לב ניתן לחרוג מחלוקה שוויונית. ניתן להשתמש בסעיף במקרים של התנהגות בלתי ההולמת במהלך חיי הנישואין ולשעשות בו שימוש גם אם נתקלים בהתנהגות קיצונית וחסרת תום לב במסגר ההליכים המשפטיים.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה