פטור מדמי שכירות עסקית בסגר קורונה

אחת השאלות היותר נפוצות בקרב בעלי העסקים היא האם יש פטור מתשלום שכירות עסקית בסגר קורונה?

בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט השלום בחדרה נדחתה תביעת פינוי שהוגשה נגד רשת חנות הנעליים SCOOP . האם ניתן ללמוד מפסק הדין שיש פטור מתשלום דמי שכירות עסקית בסגר קורונה? לטעמי התשובה היא שלילית ותיכף תבינו למה.

מה היה שם?

המשכירה הגישה תביעה לפינוי חנות בחיפה לאחר שהשוכרת בטלה המחאה שהיתה מיועדת לתשלום דמי שכירות לחודש אפריל 2020.

לטענת המשכירה ביטול ההמחאה מהווה הפרה יסודית של הסכם השכירות. מנגד טענה השוכרת שלל טענות ובמרכזן העובדה כי הסגר מנע ממנה גישה לנכס ולשימוש בו. עוד טענה השוכרת כי מדובר בהסכם ארוך טווח, לא היו הפרות נוספות מצידה וכי היא השקיע בנכס סכום לא מבוטל של 500000 ₪ עבור שיפוץ.

השופטת קבלה את טענת השוכרת כי יש בצוי החירום ובסגר עילה מוצדקת להעדר תשלום דמי השכירות.

האם מדובר בתקדים שיש להשליך ממנו למקרים נוספים?

בפרסומים שונים, נעשה נסיון לטעון כי פסק הדין מהווה בשורה לשוכרים ומכה למשכירים. מבדיקת הפרטים שהובילו לפסק הדין, אני איני שותפה לדעות אלו.

ראשית, מדובר בפסק דין של הערכאה הנמוכה ביותר והוא לא מהווה פסיקה מחייבת. בנוסף למשכירה שמורה הזכות לערער על פסק הדין. גם אם היא לא תעשה שימוש בזכות זו עדין היא יכולה להגיע להסדר עם השוכרת שיעגן את זכויותיה ואין בכך כדי להשליך על מקרים אחרים.

יתירה מזאת,  בית המשפט עצמו סייג את קביעתו ואמר מפורשות כי יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו. במקרה המדובר יש נסיבות מיוחדות שתיכף נעמוד על טיבן.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

הנסיבות המיוחדות

בית המשפט מציין כי : "בהחלט יש מקום לשקול כל מקרה לגופו ולנסיבותיו. במקרה שלפני אין להתעלם מן העובדה כי מדובר בהסכם לטווח ארוך, מההשקעות שבוצעו במושכר, ובפרק הזמן שבו שכרה הרשת את המושכר מהתובעת לפני אפריל 2020 ללא הפרות נטענות… סופם של דברים – אני קובעת כי התביעה לפינוי הרשת בשל אי תשלום דמי השכירות לחודש אפריל 2020 להידחות אלא אם הרשת לא תעביר דמי שכירות שיש לשלם בעבור אותו חודש, ככל ויש לשלם".

הוי אומר היתה התחשבות בהסטוריה, במשך היחסים ובעובדה שהשוכרת השקיעה בנכס סכום לא מבוטל של 500,000 ₪ בשעה שמדובר על אי תשלום דמי שכירות לחודש אחד.

אז מה הפתרון?

כעורכת דין לחוזים ולעסקים אני סבורה שהמשכירים והשוכרים נדרשים לשלם על לא עוול בכפם את מחיר החלטות הממשלה. ראוי היה שהממשלה תמצא את הדרך לפצות את המשכירים ולפטור את השוכרים. פגיעה במשכירים ו/או בשוכרים אינה הדרך להתמודד עם השלכות מרחיקות הלכת של החלטות הממשלה. ובינתיים כולי תקוה שהמשכירים והשוכרים יוכלו למצא פתרונות ביניים שיאפשרו את המשך היחסים ביניהם.

 


הכותבת לא ייצגה בהליך. האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

 

השארת תגובה