תכנית מדורגת

התכנית המדורגת קורונה

התכנית המדורגת קורונה

חל"ת קורונה- הסוף  ????? מה יעלה בגורלם של אלפי שכירים שלא הצליחו לשוב לעבודה לאחר מגיפת הקורונה? האם המדינה תמשיך ותתמוך באותם מובטלים? מפרסום התכנית המדורגת קורונה על ידי האוצר