תיווך נדל"ן

בלעדיות בתיווך בעסקאות נדל"ן

בלעדיות בתיווך בעסקאות נדל"ן

בלעדיות היא הסכמה של בעל הנכס לתת את הנכס למתווך אחד בלבד. הבלעדיות מונעת תחרות של המתווך עם מתווכים אחרים ומהווה תמריץ להפחתה בדמי התיווך. בלעדיות נותנת בטחון למתווך שהוא