תום לב

חובת גילוי במכירת דירה

חובת גילוי במכירת דירה

מהי חובת גילוי שחלה על מוכר דירה? במדינת ישראל חלות חובות שונות על מוכר דירה. אחת מחובות אלו היא חובת הגילוי. חובה זו היא חלק מהחובה לנהל מו”מ בתום לב.