שלילת אפוטרופסות

הגבלת אפוטרופסות של הורה

הגבלת אפוטרופסות של הורה

בסכסוכי גירושין הרבה פעמים אחד ההורים רוצה לגרום להגבלת אפוטרופסות של ההורה השני. לפעמים יש נסיון להביא  לשלילת אפוטרופסות כדי להיות אפוטרופוס יחיד. לפי החוק שני ההורים הינם האפוטרופסים של