שכר עבודה יום העצמאות

שכר על יום הזכרון ויום העצמאות

שכר על יום הזכרון ויום העצמאות

  יום הזכרון ויום העצמאות מחייבים תשומת לב בכל מה שקשור להיעדרות ממקום העבודה ולשכר בגין ימים אלו. הערכות היא הן מצד המעסיק והן מצד העובד. יום הזכרון בהתאם לחוק