שכר יום העצמאות

תשלום שכר ביום העצמאות

תשלום שכר ביום העצמאות

סוגית תשלום שכר ביום העצמאות רלוונטית למעסיקים ולעובדים. באופן כללי קיימת זכאות לשכר עבודה בגין היעדרות ביום העצמאות. יום העצמאות מוגדר בחוקים השונים כיום חג וכיום שבתון. המשמעות היא שמרבית