שכר יום בחירות

שכר על עבודה ביום הבחירות

שכר על עבודה ביום הבחירות

יום שלישי, 27 לפברואר 2024, נקבע כיום בחירות לרשויות המקומיות. מדובר ביום שמוגדר כיום שבתון לעובדים. ממילא עובד זכאי לתשלום שכרו גם אם אינו עובד ביום זה. על מי חל