שבתון

שכר על עבודה ביום הבחירות

שכר על עבודה ביום הבחירות

יום שלישי, 27 לפברואר 2024, נקבע כיום בחירות לרשויות המקומיות. מדובר ביום שמוגדר כיום שבתון לעובדים. ממילא עובד זכאי לתשלום שכרו גם אם אינו עובד ביום זה. על מי חל

תשלום שכר ביום העצמאות

תשלום שכר ביום העצמאות

סוגית תשלום שכר ביום העצמאות רלוונטית למעסיקים ולעובדים. באופן כללי קיימת זכאות לשכר עבודה בגין היעדרות ביום העצמאות. יום העצמאות מוגדר בחוקים השונים כיום חג וכיום שבתון. המשמעות היא שמרבית