קרן השתלמות

הערכות בסוף שנת כספים

הערכות בסוף שנת כספים

סוף שנת כספים היא הזדמנות מצויינת וחד פעמית למי שרוצה להרוויח נכון.  זו תקופה של בדק בית כדי להגיע מוכנים להגשת דוח מס הכנסה ברוגע.   מה כדאי לעצמאי? סוף שנת