עוסק מורשה

עוסק פטור- עוסק מורשה-  חברה בע"מ ומה שביניהם

עוסק פטור- עוסק מורשה- חברה בע"מ ומה שביניהם

כל פתיחה של עסק מלווה בדילמה מהי צורת ההתאגדות המשפטית המתאימה ביותר. גם אם פתרנו את הדילמה בתחילת חיי העסק זה לא פוטר אותנו  מלשוב ולדון בכך בהמשך חיי העסק