סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון

איזון משאבים לא שוויוני לפי חוק יחסי ממון

איזון משאבים לא שוויוני לפי חוק יחסי ממון

בדרך כלל חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים נעשית באמצעות מה שמכונה "איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון". מטבע הדברים איזון משמעותו שוויון. כלומר, מקבצים את הרכוש שנצבר במהלך החיים