מעבר מקום מגורים קטנים

מעבר מקום מגורים קטינים

מעבר מקום מגורים קטינים

לבית המשפט מגיעים לא מעט סכסוכים על מקום מגורי קטינים. הסכסוכים יכולים להיות בין הורים פרודים ובין הורים גרושים. לעיתים הקטינים כבר בגיל שיכולים להביע את דעתם ולעיתים מדובר במקרים