מס רכישה

מס רכישה 2022

מס רכישה 2022

רכישת דירה למגורים מחייבת לשים לב לעלויות שנלוות למחיר הדירה. בין היתר יש לשים לב למס רכישה ולבחון האם יש חובה לשלם אותו או לא. אם אתה רוכש דירה בשנת