כושר השתכרות

חיוב אב במזונות לפי כושר השתכרות

חיוב אב במזונות לפי כושר השתכרות

בתביעות למזונות ילדים יש מגמה להתחשב בהכנסות ההורים. במסגרת בירור תביעת המזונות כל הורה מחוייב להציג את מלא מקורותיו הכספיים. בין היתר יש חובה למלא טופס הרצאת פרטים ולצרף אישורים