חלוקת רכוש

פרשנות הסכם חלוקת רכוש

פרשנות הסכם חלוקת רכוש

במסגרת תביעות בהליכי גירושין מוגשת בדרך כלל גם תביעה לחלוקת רכוש. הרבה פעמים התביעה מסתיימת בהסכם לאיזון משאבים בין הצדדים. מטרת ההסכם היא לסיים את ההליך. לפעמים לאחר שההסכם מאושר

איזון משאבים לא שוויוני לפי חוק יחסי ממון

איזון משאבים לא שוויוני לפי חוק יחסי ממון

בדרך כלל חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים נעשית באמצעות מה שמכונה "איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון". מטבע הדברים איזון משמעותו שוויון. כלומר, מקבצים את הרכוש שנצבר במהלך החיים