חוזה שכירות

ביטול חוזה שכירות באופן חד צדדי

ביטול חוזה שכירות באופן חד צדדי

האם ניתן לבטל חוזה שכירות? חוזה שכירות כמו כל חוזה אחר ניתן לביטול. בדרך כלל כדי שתקום זכות לביטול חוזה צריכה להתקיים עילה הנעוצה בהפרת החוזה על ידי הצד השני