חובת זהירות

אחריות בעל עסק בנזיקין

אחריות בעל עסק בנזיקין

מהי האחריות של בעל מקרקעין? במדינת ישראל חלה אחריות על בעל מקרקעין לנקוט בפעולות שמטרתן להבטיח את שלומו של מי שמבקר בשטח. לכן על בעל המקרקעין מוטלת החובה לדאוג שלא