זכויות יוצרים במתכונים

זכויות יוצרים במתכונים

זכויות יוצרים במתכונים

השאלה האם קיימות זכויות יוצרים במתכונים להכנת מאכל או משקה, מעסיקה מתכונאים רבים ואת אנשי תעשיית האוכל. ביום 20.7.21 יחול יום העוגה הבינלאומי. זה הזמן להבין האם להכנת עוגה יש