זיכרון דברים

שירותי תיווך בעסקאות נדל"ן -2

שירותי תיווך בעסקאות נדל"ן -2

האם מתווך רשאי לעשות גם פעולות משפטיות? פעמים רבות מתווכים מחתימים את הלקוחות על מסמכים משפטיים הקשוריםה לעסקת הנדל"ן.  כך למשל, יש מתווכים שכדי להיות בטוחים כי העסקה תצא לפועל