הוצאות מדור

דמי מדור בבית הדין הרבני

דמי מדור בבית הדין הרבני

בדרך כלל חיוב אב במזונות כולל חובת השתתפות גם בדמי מדור ובהוצאות מדור. בפסיקות בית הדין הרבני ניתן לראות חיוב בדמי מדור גם כשהדירה בבעלות האם. מהו שיעור ההשתתפות בדמי