דמי הבראה 2023

דמי הבראה 2023

דמי הבראה 2023

  עובדים רבים מצאו עצמם נבוכים במועד קבלת דמי הבראה בשנת 2023. הסיבה לכך היא עדכון תעריפים שפורסם סמוך למועד תשלום דמי ההבראה. העדכון נעשה בצו ההרחבה בדבר השתתפות מעסיק