Uncategorized

הפחתת חיוב מזונות שנקבע בהסכם

הפחתת חיוב מזונות שנקבע בהסכם

האם ניתן להביא להפחתת חיוב מזונות שנקבע בהסכם גירושין? זו שאלה שמעסיקה הורים, מייצגים שופטים ודיינים. הגישה הרווחת היא שכדי לשנות חיוב מזונות ילדים שנקבע בהסכם או בפסק דין יש

חינם שווה חינם או….?

חינם שווה חינם או….?

כחלק משגרת יומי אני מקבלת פניות מאנשים פרטיים ומבעלי עסקים. כמי שחרטה על דגלה לסייע לכל פונה באשר הוא, אני משתדלת לענות לכל פניה. לא אחת הפניות נענות חינם אין

צוואה- נקודות חשובות

צוואה- נקודות חשובות

עותקים- רחשוב להכין עותקים של הצוואה ולמסור לאנשים מהימנים כמו חבר קרוב ו/או עורך דין. יש גם אפשרות להפקיד את הצוואה המקורית  אצל הרשם לענייני ירושה. תעודה רפואית- מומלץ ביותר