דמי מדור בבית הדין הרבני

בדרך כלל חיוב אב במזונות כולל חובת השתתפות גם בדמי מדור ובהוצאות מדור. בפסיקות בית הדין הרבני ניתן לראות חיוב בדמי מדור גם כשהדירה בבעלות האם.

מהו שיעור ההשתתפות בדמי מדור?

אב מחוייב לשאת בשליש מעלות המדור לילד אחד, אלא אם כן יש נסיבות חריגות. גובה ההשתתפות עולה כשיש יותר מילד אחד. כך למשל כשיש שלושה ילדים ניתן לחייב ב 40 אחוזים של השתתפות.

ייצוג נחוש

האם יש חובה לשאת גם בהוצאות מדור?

חיוב במדור כולל בדרך כלל גם חובה לשאת עבור הוצאות מדור. הוצאות מדור הן למשל: מים, חשמל, ארנונה, ועד בית וכדומה. גם החיוב בהוצאות מדור הינו יחסי למספר הילדים.

האם יש חובה לשלם דמי מדור כשלא משולמים דמי שכירות?

מקובל לחשוב שהחובה לשאת בעלויות המדור הינה רק כאשר מדובר בדירה בשכירות. אולם, מעיון בפסיקות בתי הדין הרבניים ניתן לראות שיש חובה לשלם דמי מדור גם כאשר האם מתגוררת בדירה בבעלותה. חובה זו היא גם כאשר האם לא רכשה את הדירה מכספה למשל, כשהדירה התקבלה בירושה.

מהם הנימוקים לחיוב במדור כשאין דמי שכירות?

יש מספר נימוקים המופיעים בפסיקות בתי הדין הרבניים וביניהם:

א.    המגורים של הילדים יוצרים צפיפות בהשוואה למצב שהאם היתה גרה בדירתה לבדה.

ב.      הילדים נהנים ממגורים עם האם ולא בדירה ריקה.

ג.      טובת הילדים לגור עם האם והמגורים אינם בגלל רצונה וטובתה.

ד.     המגורים יוצרים בלאי בנכס.

ה.  אם שתובעת "מכאן ולהבא" זכאית לתשלום בהשוואה לבעל בית שרשאי להתנות מגורים בביתו בתשלום שכר דירה.

 

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה