מעבר מקום מגורים קטינים

מעבר מקום מגורים קטינים

לבית המשפט מגיעים לא מעט סכסוכים על מקום מגורי קטינים. הסכסוכים יכולים להיות בין הורים פרודים ובין הורים גרושים. לעיתים הקטינים כבר בגיל שיכולים להביע את דעתם ולעיתים מדובר במקרים

חיוב אב במזונות לפי כושר השתכרות

חיוב אב במזונות לפי כושר השתכרות

בתביעות למזונות ילדים יש מגמה להתחשב בהכנסות ההורים. במסגרת בירור תביעת המזונות כל הורה מחוייב להציג את מלא מקורותיו הכספיים. בין היתר יש חובה למלא טופס הרצאת פרטים ולצרף אישורים

חיוב אם במזונות 1

חיוב אם במזונות 1

מקובל לחשוב שמי שמחוייב במזונות ילדיו הוא האב. אבל יש מקרים שבהם האם היא זאת שחייבת בתשלום דמי המזונות. אמנם אלו מקרים נדירים אבל כדאי לדעת שזו אפשרות. מקרה שכזה

הגבלת אפוטרופסות של הורה

הגבלת אפוטרופסות של הורה

בסכסוכי גירושין הרבה פעמים אחד ההורים רוצה לגרום להגבלת אפוטרופסות של ההורה השני. לפעמים יש נסיון להביא  לשלילת אפוטרופסות כדי להיות אפוטרופוס יחיד. לפי החוק שני ההורים הינם האפוטרופסים של

חלופות לייפוי כוח מתמשך

חלופות לייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי. באמצעות יפוי כוח מתמשך אדם יכול לקבוע איך יתנהלו חייו במקרה שחלילה יצטרך להעזר באנשים אחרים. חשוב לדעת שיש חלופות לייפוי כוח

פרשנות הסכם גירושין שלא נוסח בצורה ברורה

פרשנות הסכם גירושין שלא נוסח בצורה ברורה

עריכת הסכמים היא משימה שדורשת מיומנות. הסכם גירושין שלא מנוסח בצורה ברורה ומדוייקת גורר את הצדדים למחלוקות ולדיונים מיותרים. בסכסוכי גירושין יש לא מעט מקרים שלאחר חתימה על הסכם נוצרים

פרשנות הסכם חלוקת רכוש

פרשנות הסכם חלוקת רכוש

במסגרת תביעות בהליכי גירושין מוגשת בדרך כלל גם תביעה לחלוקת רכוש. הרבה פעמים התביעה מסתיימת בהסכם לאיזון משאבים בין הצדדים. מטרת ההסכם היא לסיים את ההליך. לפעמים לאחר שההסכם מאושר

איזון משאבים לא שוויוני לפי חוק יחסי ממון

איזון משאבים לא שוויוני לפי חוק יחסי ממון

בדרך כלל חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים נעשית באמצעות מה שמכונה "איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון". מטבע הדברים איזון משמעותו שוויון. כלומר, מקבצים את הרכוש שנצבר במהלך החיים

חיוב אם במזונות בבית הדין הרבני

חיוב אם במזונות בבית הדין הרבני

  בדרך כלל ההורה המחוייב במזונות ילדים הוא האב. יחד עם זאת יש מקרים שבהם האם היא זאת שחייבת בתשלום דמי המזונות. מדובר במקרים נדירים אבל קיימים. ניתן ללמוד על

דמי מדור בבית הדין הרבני

דמי מדור בבית הדין הרבני

בדרך כלל חיוב אב במזונות כולל חובת השתתפות גם בדמי מדור ובהוצאות מדור. בפסיקות בית הדין הרבני ניתן לראות חיוב בדמי מדור גם כשהדירה בבעלות האם. מהו שיעור ההשתתפות בדמי