מי משלם על ימי בידוד קורונה?

זכויות שכירים בקורונה וחובת מעסיקים COVID19

בתקופת הקורונה עולות לא מעט שאלות לגבי זכויות ביחסי עבודה. נכון להיום כל השכירים כבר הפנימו שניתן להיות בחופש ועדין לקבל שכר. טוב, לא מדובר על שכר אלא על גמלת אבטלה וגם הסכום נמוך משמעותית מהשכר הרגיל.

יחד עם זאת שכירים רבים עדין מעדיפים לקבל פחות ולא לעבוד.

עד כדי כך שהגיעו אלי לא מעט מקרים שבקשו ממני למצא דרך איך לאלץ את המעסיק להוציא את העובד לחלת….

מנגד, יש עובדים שלא הוצאו לחל"ת או שהוחזרו לעבודה ולפתע נאלצו לקטוע את העבודה בעקבות הנגיף שישתלט עלינו.

במקרים כאלו כדאי מאד לבדוק מהן הזכויות הקיימות.

האם בידוד מזכה בתשלום?

יש לא מעט עובדים שנדרשים לשהות בבידוד ואז עולה השאלה מה קורה לגבי השכר. מצד אחד המבודד אינו חולה ומצד שני נאסר עליו להגיע לעבודה, אז מה הפתרון?

מבודד אכן אינו חולה אך בהתחלה ימי הבידוד נחשבו לימי מחלה. בעקבות פסיקת בגץ בידוד יחש כימי מחלה רק עד ל 30.9.2020 ומאותו מועד יהיה צורך לחפש פתרון.

כמה ימי מחלה צוברים במשך שנה?

עובד שכיר זכאי לצבירת ימי מחלה. בדרך כלל נצברים 1.5 ימי מחלה בחודש למשרה מלאה. זאת אומרת 18 ימים בשנה. ניתן לצבור עד 90 יום.

איך מנצלים ימי מחלה?

ניתן לעשות שימוש בימי מחלה במקרה של מחלה אישית, מחלה של בן  משפחה (הורה או בן זוג)  או מחלת ילד.

ניצול מספר ימי המחלה קשור בגורם שבשבילו מנצלים את הימים. כך לדוגא בגין ילד ניתן לנצל 8 ימים בלבד כשמדובר בילד עד גיל 16 וכשמדובר בטיפול בילד עם צרכים מיוחדים- ע 18 ימים בשנה.

חשוב לי לציין כי מה שנכתב כאן הוא המינימום. בהחלט יתכן שלעובד מסויים יהיו זכויות מיטיבות.

מה מקבלים?

על היום הראשון לא מקבלים שכר. על היום השני והשלישי ניתן לקבל שכר בגובה 50 אחוז.

כדי להשתמש בימי מחלה יש צורך בהצגת אישור מחלה למעסיק.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

מה עושים כשנדרשים להיות בבידוד?

בתקופה האחרונה מעסיקים ועובדים פונים אלי  בשאלות שקשורות לבידוד ולסגר. יש עובדים שמתלוננים כי הרופא המטפל סרב להוציא להם אישור מחלה למרות שהם חלו בנגיף. וכאן חשוב לציין שהשפעת התקופה באה לידי ביטוי גם בענין ימי מחלה, סגר ובידוד.

בעקבות הוראה מגבוה אין צורך בהנפקת אישורי מחלה. משרד הבריאות הנפיק טופס הצהרה למי שזקוק לניצול ימי מחלה בעקבות הנגיף. הצהרה זו מחליפה את אישור המחלה. בנוסף ימי בידוד נחשבים כימי מחלה. לכן מי שנאלץ להיות בבידוד יכול למלא את ההצהרה והמעסיק אינו רשאי לפטרו כמו מי שנמצא במחלה.

מה כתוב בתעודה?

זה הנוסח של תעודת המחלה לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף – 2020

טופס הצהרה

1.   שם העובד/ת: _______________

2.   תעודת זהות: _______________

3.   תקופת הבידוד: ______________

4. סיבת הבידוד:

א. חזרה מאחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם:

(1) היעד ממנו חזר העובד: ______________

(2) מועד השהייה האחרון ביעד: ____________

ב. מגע הדוק עם חולה מאומת:

(1) מקום החשיפה לחולה: ______________

(2) מועד החשיפה לחולה: ____________

חתימת העובד/ת: ___________

תאריך: ________________

מה זה בגץ 166/20?

ב 27.7.2020 ניתן פסק דין בבג"ץ 1633/20 ובבג"ץ 2070/20 – בעניין הוצאת מחלה גורפת לעובדים שכירים שנמצאים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה. בית המשפט העליון קבע, כי חוק דמי מחלה אינו מסמיך את ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות להנפיק תעודת מחלה גורפת לכל העובדים השכירים השוהים בבידוד מחשש להידבקות בנגיף הקורונה. על כן, נקבע כי תעודת המחלה הגורפת בטלה. בית המשפט הגיע למסקנה זו לאחר שניתח את לשון חוק דמי המחלה ותכליותיו וקבע כי חשש  למחלה או להידבקות בנגיף הקורונה אינו בגדר "מחלה" ששוללת מהעובד את הכושר לבצע את עבודתו, כנדרש בחוק.

כדי למנוע פגיעה בעובדים ולאפשר היערכות מתאימה, נקבע כי ביטולה של תעודת המחלה לשוהים בבידוד ייכנס לתוקף רק ביום 30.9.2020.

ביום 1.10.2020 נקבע כי ההסדר יעמוד בתוקפו ונתנה ארכה להשהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת עד יום 28.10.2020.

האם ניתן לעבוד במקום לנצל ימי מחלה?

מי שנדרש לבידוד אינו רשאי להגיע למקום העבודה אבל בהסכמת המעסיק יוכל לעבוד מביתו .

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הוא באחריות המשתמש.

 

 

השארת תגובה