חוזה בעל פה או חוזה בכתב?

האם יש תוקף לחוזה בעל פה?

חיי היום יום שלנו רצופים בחוזים. חלקם נעשים בכתב וחלקם נעשים בעל פה. כעורכת דין לחוזים ולעסקים אני נשאלת לא מעט פעמים את השאלה שבטח גם אתם שאלתם את עצמכם לא פעם:"האם יש תוקף לחוזה שנעשה בעל פה?"

מבחינה משפטית ניתן לערוך חוזה בכתב וניתן לערוך חוזה גם ללא שום מסמך בכתב. המשמעות היא שיש תוקף גם לחוזה שנערך בעל פה. המקור לכך הוא בחוק החוזים. חוק החוזים מציין באופן מפורש כי אין מניעה לערוך חוזה בעל פה. וכך נכתב בסעיף 23 לחוק החוזים:

"חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים".

יצוג בטוח עוד לפני הצעד הרראשון

האם יש חוזים שחובה לערוך בכתב?

שימו לב שמסוף הסעיף הנ"ל ניתן ללמוד שיש מקרים שבהם תוקף החוזה תלוי בצורה שבה נערך החוזה. הקביעה הזו מחייבת אותנו לבדוק האם יש חוזים שחלה חובה לערוך אותם בכתב. למה?

חוזה שנערך בעל פה והיתה חובה לערוך אותו בכתב, העדר המסמך בכתב יכול לפגוע בתוקף ההסכם.

באילו מקרים יש חובה לעריכת חוזה בכתב?

עסקה במקרקעין מחייבת עריכת מסמך בכתב. לומדים על החובה הזו מסעיף 8 לחוק המקרקעין אשר קובע כי: "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב".

המשמעות היא שחוזה בכתב הכרחי במקרקעין ולכן מכירת דירה אינה יכולה להיעשות בעל פה.

גם במקרה של התחייבות לתת מתנה בעתיד יש חובה של מסמך בכתב. על חובה זו לומדים מסעיף 5 לחוק המתנה הקובע כי : "התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב".

חובת מסמך בכתב קיימת גם במקרה של יחסי עבודה. חוקי העבודה מחייבים מסירת "הודעה לעובד".

גם מתן הלוואה מחייב מסמך בכתב וזאת לפי סעיף 2 לחוק אשראי הוגן שקובע כי: "חוזה הלוואה בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב; הסכמת הלקוח לכריתת חוזה ההלוואה תינתן במפורש ותתועד בידי המלווה, ויכול שתינתן בדרך של חתימת הלקוח על חוזה ההלוואה; שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן תיעוד ההסכמה כאמור".

כאן המקום לציין כי יש קהילות מסויימות שמקובל בהם לכרות חוזה ללא כל מסמך בכתב ולהסתפק בלחיצת יד. זהו נוהל נפוץ בקרב יהלומנים או אנשי עסקים. חשוב לתת את הדעת שהתנהלות שכזו עשויה להוביל לסכסוכים לא פשוטים. בהעדר מסמך בכתב לא תמיד ברורים פרטי העסקה, לפעמים שר השכחה נכנס לתמונה ולפעמים זה פתח להתנהלות בלתי ישרה ממי שמעוניין לרמות.  קיימים לא מעט סכסוכים שהגיעו לפתחם של בתי הדין או בתי המשפט והעדר המסמך משמש לרועץ.

מהם הסיכונים בהעדר חוזה בכתב?

מסמך בכתב יוצר וודאות ומאפשר להשתמש בו כראיה במקרה של סכסוך. יתירה מזאת, מסמך בכתב מאפשר לצדדים להבין בצורה ברורה את תנאי העסקה ומקשה על מי שרוצה להתנער מההסכם או לשנות אותו. כשאין מסמך בכתב ההגנות האלו לא קיימות.

חשוב לדעת שאם נערך חוזה בעל פה ללא עדים, המציאות מקלה מאד על מי שרוצה להפר את ההסכם. במקרה של הפרה הצד הנפגע יצטרך לעמול קשה כדי להוכיח טענותיו.

כעורכת דין לחוזים מגיעים אלי לא מעט סכסוכים שהיו נפתרים בקלות אם היה מסמך בכתב. כך למשל במקרה של חוזה בעל פה הצד המפר יכול לטעון כי בכלל לא נכרת חוזה או כי נכרת חוזה בעל פה אבל בתנאים אחרים ממה שאתם טוענים. במקרים כאלו תצטרכו לעמול קשה כדי להוכיח את טענותיכם.

חשוב לי לציין כי גם חוזה בכתב אינו מבטיח לכם וודאות וכדי שהוא יגן עליכם צריך להקפיד על לא מעט דברים בעריכת החוזה. בין היתר צריך לבדוק שאין בו חורים ובנוסף להקפיד מאד שהניסוח שלו יהיה ברור. הרבה פעמים אני נתקלת בחוזים שניתן לפרש אותם ביותר מצורה אחת והעובדה הזאת מהווה בעיה.

מנסיוני כעורכת דין לחוזים ולעסקים אני יכולה לומר כי חוזה בכתב הוא כלי חשוב מאד והוא מקנה בטחון רוגע ושקט נפשי.

מתי אפשר להשתמש בחוזה בעל פה?

ניתן להסתפק בחוזה בעל פה בעסקאות פשוטות או במקרים שאתם יודעים בוודאות שגם במקרה של הפרת החוזה הנזק אינו מצדיק פניה לגורם חיצוני  או שבמקרה שכן תפנו לגורם חיצוני, תוכלו בקלות להוכיח את פרטי העסקה.

יחד עם זאת חשוב לי לציין כי לא תמיד מה שנחשב אצלכם בראשית העסקה כנזק קל, שאינו מצדיק חוזה בכתב, הוא אכן נזק קל. לפעמים קיימת התלהבות, לא רואים את העתיד וכשכבר מתרחשת ההפרה מאוחר מדי….

אז טיפ ממני העדיפו תמיד חוזה בכתב!.

אל תהססו במקרים המתאימים להעזר בעורך דין מקצועי. עורך דין מקצועי יכול לסגור לכם פינות שלא שמתם לב שהן קיימות ולהציל אתכם מהפסדים. אגב, כשאני מדברת על הפסדים זה מעבר לכסף. הפסדים הם גם הפסד של זמן ונזק של עגמת נפש.

ואם בכל זאת הלכתם על חוזה בעל פה: דאגו לעדים או לכל תיעוד אחר שיוכל לסייע לכם במידה ותצטרכו הוכחות.

 


האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה