התכנית המדורגת קורונה

חל"ת קורונה- הסוף  ?????

מה יעלה בגורלם של אלפי שכירים שלא הצליחו לשוב לעבודה לאחר מגיפת הקורונה? האם המדינה תמשיך ותתמוך באותם מובטלים? מפרסום התכנית המדורגת קורונה על ידי האוצר עולה תמונה עגומה לפחות כלפי צעירים עד גיל 28 ללא ילדים- דמי החל"ת יופסקו כמתוכנן ביום 30.6.21. לגבי אוכלוסיות אחרות יש בתכנית בשורות טובות.

מהי התכנית המדורגת ליציאה ממשבר הקורונה?

לאחר דיונים רבים בין האוצר למוסד לביטוח לאומי הוחלט על תכנית יציאה מדורגת החל מ1 ליולי 2021. הטריגר לתכנית המדורגת הוא המגמה המגמה חיובית בנתונים הכלכליים מאז פרוץ משבר הקורונה. בנוסף, חלפו מספר חודשים מהסרת המגבלות הבריאותיות שאפיינו את תקופת הקורונה. התכנית המדורגת כוללת שורה של צעדים שמטרתה להגביר את הפעילות של שוק התעסוקה ולהמשיך את התאוששות המשק.  תוקף התכנית הוא עד לסוף שנת 2021.

התכנית המדורגת כוללת מתן מענה לאוכלוסיות שונות וביניהם:

מובטלים עד גיל 67

אוכלוסיה מעל גיל 45 ועד גיל 67 זכאית להמשך דמי אבטלה. הזכאות מותאמת לפי גיל ומספר הילדים. לכל מובטל יתווספו מחצית מימי הזכאות המקוריים שנוצלו על ידו בתקופת הקורונה (מרץ 2020 עד סוף יוני 2021). הזכאות היא עד לסוף 2021 ואינה כוללת מובטלים מתחת לגיל 28 או ללא ילדים.

מובטלים מעל גיל 67

הארכת הזכאות למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה גם לחודשים יולי ואוגוסט.

זכאים לכפל קצבאות

לפי התכנית תמשך הזכאות לכפל קצבאות עד לסוף 2021. מדובר בבשורה חשובה לכל מי שנהנה מקצבה נוספת על דמי אבטלה.

קיצור תקופת האכשרה לדמי האבטלה

תקופת ההכשרה קוצרה בתוכנית החדשה לתשעה חודשים בלבד עד לסוף 2021. ערב משבר הקורונה תקופת האכשרה היתה 12 חודשים מתוך 18 חודשים אחרונים. בתקופת הקורונה קוצרה תקופת האכשרה ל 6 חודשים בלבד ובתכנית החדשה מדובר על 6  חודשים למובטלים בחודשים יולי אוגוסט וספטמבר ו 10 חודשים החל מאוקטובר ועד דצמבר 21.

ביטול קיזוז דמי אבטלה מלומדים בהכשרה מקצועית

כדי לעודד יציאה של עובדים או מובטלים להכשרה מקצועית בוטלה ההפחתה בגובה 30% מדמי אבטלה למובטלים הלומדים בהכשרות מקצועיות. הביטול נועד לסייע ללומדים לשוב ולהשתלב בשוק התעסוקה.

זכאיות לדמי לידה

אחת האוכלוסיות שנפגעה קשות ממשבר הקורונה היא נשים שילדו בהיותן בחל"ת. התכנית החדשה מאריכה את הוראת השעה שמאפשרת דמי לידה למי ששוהה באבטלה ממושכת לפני הלידה ועד לסוף 2021.

דמי אבטלה לשוהים בחל"ת

הזכאות לדמי אבטלה לשוהים בחל"ת הינה לפי התנאים טרום הקורונה. מעתה, על מנת שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן הוצאתו לחל"ת הוא יידרש לעמוד בתנאים הבאים:

החל"ת הוא ביוזמת המעסיק

תקופת מינימום של 30 יום רצופים

העובד המתין את מכסת ימי החופשה הצבורה לו והוא עומד בתנאים המזכים בדמי אבטלה על פי חוק הביטוח הלאומי.

תמריצים לחזרה לעבודה

כדי  לעודד עובדים לשוב לעבודה הוחלט על הארכת הזכאות למענק חזרה לעבודה דרך הביטוח הלאומי. הזכאות היא לשכירים שישובו לעבודה בשכר נמוך מכפי שהשתכרו קודם לכן עד ל-30 ביוני 2021 (יתכן ויוארך ליולי) ולמשך  4 חודשים.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש באחריות המשתמש

השארת תגובה