התכנית הכלכלית החדשה-ספטמבר 2020

 

התכנית הכלכלית החדשה מהי?

בגל השני של COVID19 שמענו על התכנית הכלכלית החדשה. ליתר דיוק אנחנו מדברים על "התכנית הכלכלית החדשה להתמודדות עם משבר הקורונה". מדובר בהקלות ובמענקים שנועדו לנפגעים בגל השני . קהל היעד הינם בעלי עסקים ושכירים.         בקצרה ניתן לומר כי עסקים זכאים למענקים משני סוגים: מענקים התלויים במחזור עסקאות ולמענקים התלויים במצבת העובדים. שכירים זכאים להגדלת מענק עבודה ולמקדמת מענק.

מהם המענקים לעסקים?

מענק הוצאות קבועות- במענק זה חלה הקלה כך שבחודשים ספטמבר- אוקטובר מענק הוצאות קבועות לא ינתן רק למי שחלה ירידה במחזור עסקאותיו בגובה של 40 אחוז. בהתאם להקלה ירידה של  25% במחזור העסקאות בהשוואה לתקופה מקבילה תאפשר את קבלת המענק. נזכיר שבחודשים הקודמים המענק ניתן החל מירידה של 40 אחוז. קיים גם צפי שהקלה זו תנתן גם לחודשים נובמבר –דצמבר.

הקלה נוספת מאפשרת לעסקים הזכאים להגיש בקשה לקבלת מקדמה על חשבון מענק ספטמבר אוקטובר.

גובה המענק הינו 50% ממענק ההוצאות הקבועות. איך מחשבים? גובה המקדמה מבוסס על גובה המענק ששולם בפעימות קודמות (בחודשים מרץ-אפריל, או מאי-יוני לפי בחירת בעל העסק). כמובן שבהמשך סכום המקדמה יופחת מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר ואוקטובר. עד מתי ניתן להגיש?  את הבקשות למקדמה ניתן להגיש במהלך חודש אוקטובר 2020 בלבד.

מענק עידוד תעסוקה

מדובר במענק לקליטת עובדים. כדי לאפשר למעסיקים שקלטו עובדים בסיום הגל הראשון אבל בגל השני נאלצים שוב להוציא עובדים לחל"ת נקבע כי מי עובדים שיוצאו לחל"ת בספטמבר לא ינוכו ממצבת העובדים בתנאי שעובדים אלו עבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות. עוד נקבע כי רף השכר לעובד מזכה יהיה 2,500 ש״ח.

 

ייצוג בטוח עוד

מענק שימור עובדים

מדובר במענק חדש שמטרתו לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה ממשבר הcovid19 קורונה. המענק הינו חד-פעמי כדי לתמרץ המשך העסקת עובדים בחודשים ספטמבר ואוקטובר. מי זכאי? עוסק יהיה זכאי למענק אם מחזור העסקאות אינו עולה על 400 מלש"ח ובתקופה המזכה חלה ירידה של 25% לפחות בהשוואה לשנה שעברה. גובה המענק הוא בסך של 5000 בגין כל עובד מזכה. מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה. מענק זה ישולם על ידי משרד הכלכלה.

מענק השתתפות בהוצאות בגין מאי יוני לעסקים קטנים

מענק זה ישולם לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, למרות שלא חלה ירידה של  40%, ובלבד שיוכיח ירידה של לפחות  25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

דחיית ההפחתה בדמי האבטלה

– נדחה המועד ממנו יחול מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה, כך שרף הירידה ייבדק רק החל מה-16.10.20.

הגדלת מענק עבודה

זכאי מענק עבודה המכונה מס הכנסה שלילי יקבלו תוספת לשנת 2020. התוספת היא בגובה  62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר.  הערכות רשות המיסים הביאה לכך שבחשבונות מי שהיו זכאים ב 2019 כבר נכנסה מקדמה בשיעור של 25% מסכום המענק ששולם עבור שנה זו.  זכאי 2020 יקבלו את המקדמה בהמשך לרבות המענק הבסיסי. חשוב לציין שהתוספת היא בשיעור של לפחות 1000 ₪. שימו לב כי שכיר, שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי 2020 ברצף, לא יהיה זכאי לקבלת המקדמה של תוספת המענק מאחר שהמקדמה נועדה לתמרץ חזרה לעבודה.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה