דמי לידה קורונה יולדות 2020

שינויים בזכאות לדמי לידה קורונה

בפעם הקודמת ספרתי לכם ששר האוצר הודיע כי יולדות בתקופה שבין ינואר 21 ליוני 21 השוהות בחל"ת במשך תקופה ממושכת תזכינה לדמי לידה מלאים. הסיבה- התחשבות בעובדה שאין ליולדות אלו תקופת אכשרה שנדרשת לקבלת דמי לידה וזאת עקב היותן בחל"ת.

ההודעה הזו אכזבה את היולדות לפני ינואר 21 מאחר ומרבית יולדות אלו לא היו זכאיות לדמי לידה מלאים עקב תקופת אכשרה חלקית. כזכור בטור קודם הסברתי שמי שילדה בעודה בחל"ת לא נצברו לה חודשי החל"ת.

הבשורה ליולדות קורונה 2020

אני שמחה לבשר שבעקבות פעילות נמרצת, שלה זכיתי להיות שותפה, נמצא פתרון גם ליולדות לפני ינואר 21. עדין זה לא הפתרון שייחלתי לו אבל בכל זאת מדובר בבשורה של ממש.

בעקבות שינויי חקיקה שונתה מדיניות הביטוח הלאומי פעם נוספת לטובת יולדות קורונה. בשינוי הנוכחי נשים שנאלצו להפסיק את עבודתן בעקבות הקורונה וכתוצאה מכך לא עומדות בתנאי הזכאות לדמי לידה תהיינה זכאיות לקצבה מיוחדת כתחליף לדמי הלידה.

מה קורה במקרה של יולדת שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון?

בעבר אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון, לא היתה זכאית לדמי לידה.

בעקבות התיקון לחוק, אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.8.20 עד 30.6.21, והיתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה – תהיה זכאית גם לדמי לידה.

מה קורה במקרה של יולדת בתקופת אבטלה שאינה זכאית לדמי לידה?

יולדת בתקופה שבין  1.3.20 עד 30.6.21, שקבלה דמי אבטלה לפני הלידה, אבל אין לה זכאות ת לדמי לידה מלאים מאחר שלא הצליחה לצבור תקופת אכשרה או שיש לה תקופת אכשרה חלקית, תקבל תשלום מיוחד בהתאם למקרים הבאים:

  1. מי שאין לה תקופת אכשרה – תקבל תשלום מיוחד עבור 15 השבועות לאחר הלידה.
  2. מי שיש לה תקופת אכשרה חלקית – תקבל דמי לידה עבור 8 שבועות ותשלום מיוחד עבור 7 שבועות לאחר הלידה.

התשלום המיוחד הוא תשלום בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא היתה יולדת.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

האם יש שינוי לגבי עצמאית?

גם לעצמאיות יש שינוי לטובה- עובדת עצמאית שילדה במהלך התקופה מ- 1.1.21 עד 30.6.21 יחושבו לה דמי הלידה לפי השומה של שנת 2019, או השומה של שנת 2020 או המקדמות של שנת 2021 כאשר ילקחו בחשבון ההכנסות הגבוהות ביותר!

שימו לב,

ביטוח לאומי נערך ליישום השינויים, ויולדות הזכאיות לתשלום יקבלו את המגיע להם ללא כל פניה למוסד לביטוח לאומי החל מ – 12.3.21. התשלומים יועברו גם ליולדות שכבר ילדו ועומדות בתנאי הזכאות.

זוכרים את השינוייים הקודמים לטובת יולדות קורונה?

  1. שהיה במונית קורונה נחשבת כשהייה באשפוז- המשמעות היא שניתן לבקש הארכת חופשת לידה במידה והשהיה במלונית היתה למשך הזמן הנדרש באשפוז.
  2. יולדות בין ינואר 21 ליוני 21 זכאיות לדמי לידה מלאים למרות שיו בחלת ממושך ובשל החל"ת לא צברו תקופת אכשרה הנדרשת לצורך קבלת דמי לידה.

בשורות טובות וגידול קל!

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה