דמי בידוד קורנה- חלק א

מהו המתווה החדש לדמי בידוד COVID19?

בעבר עסקנו בתשלום ימי בידוד ובפסק הדין של בית המשפט העליון שהסכים שהמעסיק אינו צריך לשאת בעלויות. בעקבות פסק הדין יצרו מתווה חדש לתשלום ימי בידוד.

ביום 19.11.2020 פורסם תיקון מס 3 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020. תיקון זה מסדיר את ענין התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב חובת בידוד. התיקון לחוק קובע הוראות שונות והוא חל החל  מיום 1.10.2020 ועד ליום 31.3.2021.

חשוב לציין שהוראות החוק מפורטות מאד. כך למשל נקבע מי זכאי לתשלום ימי בידוד, מהי התקופה של תשלום דמי בידוד, מה קורה במקרה של בידוד בעקבות בידוד של ילד, מה קורה  במקרה של בידוד בעקבות חזרה מחו"ל. בנוסף יש הוראות לגבי מעסיק שזכאי להחזר מהמוסד לביטוח לאומי ומה גובה ההחזר.

הפעם נעסוק במי זכאי לתשלום דמי בידוד

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

מי זכאי לתשלום דמי בידוד?

עובד יהיה זכאי לדמי בידוד אם מקיימים לגביו כ3 התנאים הבאים:

  1. העובד נעדר מעבודתו בעקבות חובת בידוד או עקב חובת בידוד של ילדו. ילד לענין תנאי זה הוא עד גיל 16 וכן אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג-1993וכן ילד או אדם עם מוגבלות כאמור השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.
  2. העובד דיווח על הבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בידוד בית") למשרד הבריאות והעביר עותק מהדיווח למעסיקו.
  3. העובד שהה בפועל בבידוד.

מי לא זכאי לתשלום דמי בידוד?

עובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד באחד ממקרים הבאים:

  1. העובד שוהה בבידוד לאחר שחזר לישראל ממדינה אחרת. יחד עם זאת, במקרה שהנסיעה היתה מטעם המעסיק הוא יהיה זכאי לדמי בידוד אם מתקיימים 3 התנאים שלעיל.
  2. עובד שחלה בקורונה וזאת מאחר שעל מחלה יש זכאות לדמי מחלה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.
  3. עובד בבידוד שעבד בתקופת הבידוד בשכר לא יהיה זכאי לדמי בידוד וגם אין לפגוע לו בימי מחלה.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

 

השארת תגובה