דמי בידוד קורונה- חלק ב

בחלק זה נעסוק בתקופה עליה ניתן לקבל דמי בידוד

מהי התקופה שעליה ניתן לקבל דמי בידוד?

  1. דמי בידוד ישולמו לתקופה רצופה. התקופה תחל ביום ראשון שבו נודע לעובד על חובת הבידוד / שהוא נדרש לשהות בבידוד / בשל חובת בידוד של ילדו והיא תסתיים ביום האחרון שבו חלה  חובת הבידוד או דרישת הבידוד. במקרה שהעובד דיווח למשרד הבריאות ארבעה ימים או יותר לאחר שנודע לו על חובת הבידוד או דרישת הבידוד, מנין הימים יתחיל ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור.
  2. עובד השוהה בבידוד זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק עבור ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בעקבות הבידוד. זאת אומרת, התשלום הינו על הימים בשבוע שהעובד נוהג לעבוד בהם במשרתו הרגילה. חשוב לציין שיש מכסה מקסימלית בהתאם לשבוע העבודה באותו מקום עבודה. מקסימום ימי העבודה לתשלום הינו חמישה ימים בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד. אולם אם מדובר במקום עבודה שבו עובדים שישה ימים המכסה המקסימלית הינה שישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד.
  3. יש לשים לב כי עובד השוהה בבידוד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד. יחד עם זאת,  העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום זה ממכסת ימי החופשה שלו. במקרה שמדובר בעובד שנסע למדינה אחרת מטעם המעסיק, הוא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, ואין לנכות ממנו את התשלום בשווי יום עבודה אחד.
  4. במקומות עבודה שבהם חל "הסדר דמי מחלה מיטיב", זאת אומרת, קיימת לעובד זכאות  לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרותו או שקיים הסדר שלפיו יש לעובד זכאות לדמי בידוד מהיום הראשון להיעדרותו, אין לנכות מהעובד את יום העבודה האמור. יחד עם זאת למעסיק קיימת זכות להודיע לעובד כי הוראות ההסדר המיטיב לא יחולו לעניין תשלום דמי בידוד.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

האם יש ניכוי מימי המחלה הצבורים?

דמי בידוד מנוכים באופן חלקי ממכסת ימי המחלה של העובד כפי שיפורט להלן:

  1. עובד שמקבל דמי בידוד ינוכו לו מתקופת ימי המחלה הצבורים מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, אבל לא יותר מארבעה ימי עבודה.
  2. במקרה של עובד שאין לו בצבירה את מספר ימי המחלה הנדרש להפחתה,  יופחתו הימים העומדים לזכותו וההפרש שבין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו ייזקף על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד. זאת אומרת- ימי מחלה במינוס.
  3. במקרה שיש צורך לקזז ימי מחלה בעתיד ויחסי העבודה יסתיימו בתקופה שלעובד לאתהיה יתרה לקיזוז, יקוזזו ימי המחלה שנותרו לקיזוז מימי החופשה הצבורים של העובד. אולם, אם אין לעובד יתרת ימי חופשה מספקת – לא יווצר לו חוב.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה