דמי הבראה 2023

 

עובדים רבים מצאו עצמם נבוכים במועד קבלת דמי הבראה בשנת 2023. הסיבה לכך היא עדכון תעריפים שפורסם סמוך למועד תשלום דמי ההבראה. העדכון נעשה בצו ההרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות הבראה ונופש לשנת 2023.

בעקבות פניות שהגיעו למשרד העבודה, פורסם גילוי דעת. מטרת הפרסום  להבהיר את עמדת הממונה הראשית על יחסי עבודה. ההבהרה מתייחסת  ליישום הוראות צו ההרחבה, בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש לשנת 2023. הפרסום נעשה בהעדר  פסיקה של בית הדין לעבודה בעניין.

מה אומר העדכון?

ביום 20.9.2023 פורסם צו ההרחבה להוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7016/2023, מה-22 יוני . צו זה נחתם בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. בהתאם לצו מחיר יום הבראה יעמוד החל מיום 1.7.2023 על 418 שקלים חדשים במגזר הפרטי.

 מהי הזכות לתשלום דמי הבראה?

הזכות לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי מעוגנת בהסכם קיבוצי כללי מיום 13.7.1998. הוראות צו זה הורחבו במה שמכונה "צו הרחבה". בצו ההרחבה משנת 1998  נקבע כי הזכאות לדמי הבראה חלה על עובדים שהשלימו שנת עבודה. בהמשך הזכאות הורחבה גם לחלק משנה, באופן יחסי.

מהו המועד לתשלום דמי הבראה?

המועד לתשלום דמי הבראה הינו בחודשי הקיץ. בין החודשים יוני וספטמבר. ניתן להסכים על מועד אחר או ליצור נוהג אחר במקום העבודה. התשלום משולם עבור שנת ההבראה החולפת. שנת הבראה נחשבת ל  12 חודשים רצופים לפני מועד עדכון מחיר יום ההבראה הקבוע בהסכם הקיבוצי.

מהו התעריף ליום הבראה?

בצו ההרחבה משנת  1998ובהסכמים קיבוציים שהורחבו גם הם בצוי הרחבה, נקבע כי התעריף ליום הבראה ייקבע על בסיס מדד המחירים לצרכן. התעריף יתעדכן בחודש מאי בכל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד.

במשך השנים מתעדכן תעריף דמי הבראה באמצעות חתימה של נציג  ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי על הסכמים קיבוציים כלליים. מועד עדכון מחיר יום ההבראה נכנס לתוקף החל מהאחד ביולי של אותה שנה והוא חל רטרו לגבי 12 החודשים שקדמו לו.

כמו שראינו למעלה, עדכון תעריף יום ההבראה אמור לחול במועד תשלום דמי ההבראה לאותה שנת הבראה כדי שזה יחול על התשלום הצפוי. בהתאם לכך כל מעסיק שכפוף לצו ההרחבה אמור לשלם את דמי ההבראה המשולמים בקיץ 23 על התקופה שמיום   1.7.2022 ועד ליום  30.6.2023 לפי התעריף החדש.

כאן מקום להדגיש כי העדכון חל גם על עובדים שמקבלים את קצובת ימי ההבראה בפעימות או במשכורת החודשית. מי שמקבל בתשלומים זכאי להשלמת הפרשים בסך של 40 ₪ ליום זכאות.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ פרטני והשיוש הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה